ముగించు

కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీ A.S.దినేష్ కుమార్ I.A.S., గారు 24-06-2024 న కలెక్టరేట్ ప్రకాశం భవన్‌లో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

ప్రచురణ తేది : 24/06/2024

pgrs

pgrs 2