ముగించు

కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీ ఎ.ఎస్. దినేష్ కుమార్ I.A.S., ఒంగోలులోని కలెక్టర్ సమావేశ మందిరంలో (14-11-2022) MLC గ్రాడ్యుయేట్లు మరియు ఉపాధ్యాయుల నియోజకవర్గాలకు ఎన్నికలపై అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశం నిర్వహించారు (14-11-2022)

ప్రచురణ తేది : 14/11/2022

onee

twoo

three