ముగించు

కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీ A S దినేష్ కుమార్ I.A.S గారు, 02-01-2023 న సంబంధిత అధికారులతో ఆక్వా హబ్-రిటైల్ మోడల్‌పై సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

ప్రచురణ తేది : 03/01/2023

1
2
3
4