గౌరవనియులైన మంత్రి శ్రీ బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి గారు , జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరియు ఎస్.ఎన్.పాడు ఎమ్మెల్యే గారు , ఎస్.ఎన్.పాడు ఎ.ఎం.సి మార్కెట్ యార్డ్ వద్ద 15.10.2019 న రైతుభరోసా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.

ప్రచురణ తేది : 16/10/2019

1234567