ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ గారు డా పోలా భాస్కర్ గారు ఎస్ పి సిద్దార్ధ కౌశల్ మరియు జాయింట్ కలెక్టర్ గారు మండల స్థాయి అధికారులతో తేదీ 04.05.2020 న వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు

ప్రచురణ తేది : 05/05/2020

1
2
3
4