ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ గారు గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయ పరీక్షా కేంద్రాలని తనికీ చేశారు (01.09.2019)

ప్రచురణ తేది : 04/09/2019

జిల్లా కలెక్టర్  గారు గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయ పరీక్షా కేంద్రాలని తనికీ చేశారు (01.09.2019)

district collector

district collector one