ముగించు

తేదీ 4.1.2020 న పాత జిల్లా పరిషత్ సమావేశ మందిరం లో జరిగిన మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పనులను పై సమీక్ష సమావేశంలో లో ప్రసంగిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ పోల భాస్కర్ గారు.

ప్రచురణ తేది : 06/01/2020

1
2
3