ముగించు

పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రాంపై అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు 6.1.2020 న పోదిలి, సాయిబాలాజి కళ్యాణ మండపం లో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

ప్రచురణ తేది : 07/01/2020

1
2
3
4