ముగించు

వయోజన విద్యా విభాగం

భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిబంధనల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సాక్షర్ భారత్ కార్యక్రమాన్ని 08.09.2010 న ప్రారంభించింది. అక్షరాస్యత సర్వే నిర్వహించి, జిల్లాలో 15-50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల వారిలో 9,40,363 మంది అక్షరాస్యులను గుర్తించారు. జిల్లాలో 02.09.2010 నుండి 31.03.2018 వరకు బేసిక్ ఆఫ్ లిటరసీ ప్రోగ్రాం అమలు చేయబడింది మరియు ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం ఈ కార్యక్రమాన్ని 31.03.2018 నాటికి నిలిపివేశారు.

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం అక్షరాస్యత రేట్లు
పురుషులు స్త్రీలు మొత్తం స్థానం
భారత దేశం 80.90 73
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 74.83 60.01 67.47 13th
ఒంగోలు 72.92 53.11 63.08 10th
దశల వారీగా నమోదు మరియు సాధించినవి 2010 నుండి 2018 వరకు
క్రమ సం కార్యక్రమం యొక్క దశ సం నమోదు సాధించినది సాధించిన శాతం
1 దశ – I 80,000 48,776 61%
2 దశ – II 84,104 55,200 66%
3 దశ – III 2,50,000 1,74,150 70%
4 దశ –IV 54,250 37,975 70%
5 దశ –V 61,560 52,068 85%
6 దశ -VI 71,820 57,456 80%
7 దశ -VII 61,560 53,264 86%
మొత్తం 6,63,294 4,78,889 71%
అక్షరాస్యత లేనివారి బ్యాలెన్స్
క్రమ సం సమాచారం పురుషులు స్త్రీలు మొత్తం
1 హౌస్ హోల్డ్ సర్వే 2010 ప్రకారం అక్షరాస్యత లేనివారు గుర్తించబడినవారు 431682 508681 940363
2 నిరక్షరాస్యులను అక్షరాస్యులుగా చేశారు 221088 257801 478889
3 అక్షరాస్యత లేనివారి బ్యాలెన్స్ 210594 250880 461474