వై ఎస్ ఆర్ రైతు దినోత్సవం

ప్రచురణ తేది : 18/06/2019

గౌరవనీయ మంత్రి వర్యులు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మరియు జిల్లా కలెక్టర్ గారు వై ఎస్ ఆర్ రైతు దినోత్సవం ప్రారంభోత్సవం

 

Rythu dino.

Rythu dinot.