ముగించు

శ్రీ టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులుగారి వర్ధంది తేది 20.05.2020 సందర్భంగా ఆయన విగ్రహానికి జిల్లా కల్లెక్టర్ గారు మరియు అదనపు జిల్లా కల్లెక్టర్లు మరియు జిల్లా అధికారులు పూల మాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు.

ప్రచురణ తేది : 21/05/2020

1
2
3
4
5