ముగించు

01-06-2020 న జిల్లా కలెక్టర్ గారు , జాయింట్ కలెక్టర్(ఆర్‌బి అండ్ ఆర్) గారు , జాయింట్ కలెక్టర్(వి అండ్ డబ్ల్యుడి) గారు , డిఆర్‌ఓ గారు గ్రామ / వార్డ్ సచివలయం, ఇ-సర్వీసెస్ పై జిల్లా అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు.

ప్రచురణ తేది : 01/06/2020

1
2
3