ముగించు

11.10.2023 న జగనన్న పాల వెల్లువ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించిన జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ.ఏ.ఎస్. దినేష్ కుమార్ గారు.

ప్రచురణ తేది : 11/10/2023


2
3