ముగించు

13.01.2020 న డిఆర్‌ఆర్‌ఎం హైస్కూల్‌లో జరిగిన సంక్రాంతి సంబరాలు కార్యక్రమంలో గౌరవ ఇంధన, అటవీ, పర్యావరణ, సైన్స్, టెక్నాలజీ మంత్రి శ్రీ బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు పాల్గొన్నారు.

ప్రచురణ తేది : 17/01/2020

1
2
3
4