ముగించు

కెజి‌బివి , దొనకొండ

నరసింహ నాయుని పాలెం,దొనకొండ


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్