ముగించు

కె జి‌ బి వి , ఉలవపాడు

కె.రాజుపాలెం, ఉలవపాడు మండలం.


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్, గర్ల్స్