ముగించు

కె జి‌ బి వి – వి .వి . పాలెం

జెడ్‌ ఉప్పలపాడు , వలేటివారిపాలెం మండలం


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్ , గర్ల్స్