ముగించు

పి . వి నారాయణ

ఒంగోలు

ఇమెయిల్ : drda_pkm[at]yahoo[dot]com
హోదా : ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్, డి ఆర్ డి ఏ
ఫోన్ : 7997952601