ముగించు

4. శ్రీ భార్గవ్ తేజ ,ఐ. ఏ. ఎస్ .

1

కందుకూరు

ఇమెయిల్ : rdokdkr[at]gmail[dot]com
హోదా : సబ్ కలెక్టర్ , కందుకూరు
ఫోన్ : 8886616022