Close

MPDOs

Sl.No Mandal Name Mail id Mobile
1 ADDANKI mpdo.addanki@gmail.com 7093009651
2 BALLIKURAVA mcc_ballikuruva@yahoo.com 7093009652
3 CHIMAKURTHY mpdochimakurthy@yahoo.com 7093009657
4 CHINAGANJAM mpdo.chinaganjam@yahoo.com 7093009653
5 CHIRALA mpdochirala@gmail.com 7093009654
6 YEDDANAPUDI mpdoyeddanapudi@gmail.com 7093009655
7 INKOLLU mpdoinkollu1@gmail.com 7093009656
8 J.PANGULUR mcc_janakavarampanguluru@yahoo.com 7093009658
9 KARAMCHEDU mpdokaramchedu@gmail.com 7093009659
10 KORISAPADU mpdokorisapadu1@gmail.com 7093009712
11 KOTHAPATNAM mpdokothapatnam@gmail.com 7093009661
12 MADDIPADU mpdo.mpd@gmail.com 7093009662
13 MARTUR mpdomartur@gmail.com 7093009663
14 N.G.Padu mpdo.ngpadu@gmail.com 7093009664
15 ONGOLE mpdoongole77@gmail.com 7093009706
16 PARCHUR mpp.parchuru@gmail.com 7093009665
17 S.Maguluru mpdosanthamagulur@yahoo.com 7093009667
18 S.N.Padu snpadumandal@gmail.com 7093009668
19 TANGUTUR mcctangutur@yahoo.com 7093009669
20 VETAPALEM mpdovtm@gmail.com 7093009671
21 C.S.PURAM mcc_cspuram@yahoo.com 7093009672
22 DARSI mcc_darsi@yahoo.com 7093009673
23 DONAKONDA donakondampdo@yahoo.com 7093009674
24 GUDLUR mpdo.gudlur@gmail.com 7093009675
25 H.M.Padu mpdohmpadu@gmail.com 7093009677
26 KANDUKUR mpdokandukur@gmail.com 7093009679
27 KANIGIRI mpdo_kng@yahoo.co.in 7093009680
28 K.K.Mitla mpdokondapi@gmail.com 7093009681
29 KONDEPI mpdokonakanamitla@yahoo.in 7093009682
30 KURICHEDU mpdokurichedu@gmail.com 7093009683
31 L.Samudram mcc_lingasamudram@yahoo.com 7093009684
32 MARRIPUDI mccmarripudi@gmail.com 7093009685
33 MUNDLAMUR mpdomundlamur@gmail.com 7093009686
34 PAMUR Mpdo.pamur@gmail.com 7093009687
35 P.C.Palli mpdopcpalli@gmail.com 7093009688
36 PODILI mpdopodili@gmail.com 7093009689
37 PONNALUR mpdoponnalur@gmail.com 7093009690
38 S.Konda mpdoskonda@gmail.com 7093009691
39 TALLUR mpdo_tallur@yahoo.com 7093009692
40 TARLUPADU mpdotarlupadu@gmail.com 7093009693
41 ULAVAPADU mpdoulavapadumandal@gmail.com 7093009694
42 VELIGANDLA mandalprajaparishad@gmail.com 7093009695
43 V.V.Palem mpdovoletivaripalem@gmail.com 7093009697
44 ZARUGUMALLI mpdozarugumalli@gmail.com 7093009698
45 ARDHAVEEDU mpdo_ardhaveedu@yahoo.com 7093009700
46 BestavariPeta 7093009701
47 CUMBUM mpdo.cumbum@gmail.com 7093009702
48 DORNALA mpdo.dornala@gmail.com 7093009703
49 GIDDALUR gdlr_mcc@yahoo.com 7093009704
50 KOMAROLU mpdokomarole123@yahoo.in 7093009705
51 MARKAPUR mcc.markapur@gmail.com 7093009670
52 PEDDARAVEEDU mcc_pedaaraveedu@yahoo.com 7093009707
53 Pullala Cheruvu pullalacheruvumpdo@yahoo.com 7093009708
54 RACHARLA mcc_racherla@yahoo.com 7093009710
55 TRIPURANTHAKAM mpdo_tpkm@yahoo.com 7093009711
56 Yerragonda Palem mpdo_ypl@yahoo.com 7093009713