Close

DIVISION WISE MANDALS LIST

DIVISION WISE MANDALS LIST
Division Name Sl.No Mandal Name Designation mobile
1.ongole 1 Chimakurthi Tahsildar 8886616025
2 Kotha patnam Tahsildar 8886616035
3 Maddi padu Tahsildar 8886616036
4 Naguluppala padu Tahsildar 8886616038
5 Ongole Tahsildar 8886616039
6 Tangutur Tahsildar 8886616046
7 Santha Nuthalapadu Tahsildar 8886616043
2.Kanigiri 8 Darsi Tahsildar 8886616052
9 DonaKonda Tahsildar 8886616053
10 H .M padu Tahsildar 8886616056
11 Kanigiri Tahsildar 8886616059
12 Konakana mitla Tahsildar 8886616057
13 Kondepi Tahsildar 8886616062
14 Kuri chedu Tahsildar 8886616063
15 Marripudi Tahsildar 8886616065
16 Mundlamuru Tahsildar 8886616067
17 Pamuru Tahsildar 8886616069
18 P.C palli Tahsildar 8886616068
19 Podili Tahsildar 8886616072
20 Ponnaluru Tahsildar 8886616073
21 Singaraya konda Tahsildar 8886616074
22 Talluru Tahsildar 8886616075
23 Tarlupadu Tahsildar 8886616076
24 veligandla Tahsildar 8886616082
25 Zarugumalli Tahsildar 8886616083
26 C .S Puram Tahsildar 8886616049
3.Markapuram 27 Ardhaveedu Tahsildar 8886616084
28 Bestavaripeta Tahsildar 8886616085
29 Cumbum Tahsildar 8886616086
30 Dornala Tahsildar 8886616087
31 Giddaluru Tahsildar 8886616089
32 Komarolu Tahsildar 8886616092
33 Markapuram Tahsildar 8886616093
34 Peddaraveedu Tahsildar 8886616095
35 Pullalacheruvu Tahsildar 8886616094
36 Racherla Tahsildar 8886616096
37 Tripuramtakam Tahsildar 8886616097
38 Yerragonda palem Tahsildar 8886616098