Close

Postal


H.M.Padu S.O

H.M.Padu Pincode: 523227


Phone : 08402-271222


Kamepalli S.O

Kamepalli pincode : 523271


Phone : 08598-231434


Kanigiri H.O

Kanigiri pincode : 523230


Phone : 08402-274122


Komarole S.O

Komarole pincode :523373


Phone : 08405-248022


Kondepi S.O

Kondepi pincode : 523270


Phone : 08598-225040


Maddipadu S.O

Maddipadu pincode : 523211


Phone : 08592-244441