ముగించు

ఎస్ ఎన్ పాడు (ఎస్ సి ) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

ఎస్ ఎన్ పాడు (ఎస్ సి ) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

క్రమ సం అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్
1 బి యన్ విజయ్ కుమార్ తెలుగు దేశం పార్టీ బి యన్ విజయ్ కుమార్ (తెలుగు దేశం పార్టీ )
2 డి లక్ష్మీనారాయణ స్వతంత్ర అభ్యర్థి డి లక్ష్మీనారాయణ(స్వతంత్ర అభ్యర్థి)
3 డి సుబ్బారావు స్వతంత్ర అభ్యర్థి డి సుబ్బారావు (స్వతంత్ర అభ్యర్థి)
4 జె కోటిలింగం స్వతంత్ర అభ్యర్థి జె కోటిలింగం (స్వతంత్ర అభ్యర్థి)
5 జాల అంజయ్య సి పి ఐ (యమ్) జాల అంజయ్య సి పి ఐ (యమ్)
6 కె వెంకటరావు ముందడుగు ప్రజా పార్టీ కె వెంకటరావు (ముందడుగు ప్రజా పార్టీ)
7 మెండెం రాంబాబు స్వతంత్ర అభ్యర్థి మెండెం రాంబాబు (స్వతంత్ర అభ్యర్థి )
8 యన్ సుబ్బారావు బిజెపి యన్ సుబ్బారావు ( బిజెపి )
9 యస్ రవీంద్రబాబు స్వతంత్ర అభ్యర్థి యస్ రవీంద్రబాబు (స్వతంత్ర అభ్యర్థి )
10 టి జె ఆర్ సుధాకర్ బాబు వై ఎస్ ఆర్ సి పి టి జె ఆర్ సుధాకర్ బాబు(వై ఎస్ ఆర్ సి పి)
11 ఉసురుపాటి ఏలియా స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఉసురుపాటి ఏలియా (స్వతంత్ర అభ్యర్థి)
12 వి శ్రీనివాసరావు ఐఎన్‌సిపి వి శ్రీనివాసరావు(ఐఎన్‌సిపి)