ముగించు

విద్యుత్


ఆర్ సిహెచ్‌ శ్రీనివాస రావు

ఎస్ ఏ ఓ , ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440812247


ఎన్.వి.ఎస్.సుబ్బరాజు

ఎస్.ఈ , ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440811748


ఎస్ ఏ కరీం

డి ఈ / ఏం పి / ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440812194


కె వి ఎస్ సూర్యనారాయణ

DE/Trans./Ongole డి ఈ / ట్రాన్స్ ఫార్మర్ / ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440812193


కె వి జి‌ సత్యనారాయణ

డి ఈ / అద్దంకి


ఫోన్ : 9490611615


కె వెంకటేశ్వర్లు

డిఈ , ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440812195


కె సుబ్బారావు

ఏ ఓ , ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440817490


టి బి వి ప్రసాదరావు

డి ఈ / కందుకూరు


ఫోన్ : 9493174270