ముగించు

పురపాలక


నగర పంచాయతీ : గిద్దలూరు

గిద్దలూరు , 523357


నగర పంచాయతీ : దర్శి


Pincode: 523247


నగర పంచాయతీ : పొదిలి


Pincode: 523240


మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ : ఒంగోలు

ఒంగోలు , 523001


మున్సిపాలిటీ : చీమకుర్తి

చీమకుర్తి , 523226


Pincode: 523226


మున్సిపాలిటీ : మార్కాపురం

మార్కాపురం , 523315


మున్సిపాలిటీ: కనిగిరి

కనిగిరి , 523230


Pincode: 523230