ముగించు

పురపాలక


నగర పంచాయతీ : అద్దంకి

అద్దంకి 523201


నగర పంచాయతీ : గిద్దలూరు

గిద్దలూరు , 523357


నగర పంచాయతీ : చీమకుర్తి

చీమకుర్తి , 523226


నగర పంచాయతీ: కనిగిరి

కనిగిరి , 523230


మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ : ఒంగోలు

ఒంగోలు , 523001


మున్సిపాలిటీ : కందుకూరు

కందుకూరు , 523105


మున్సిపాలిటీ : చీరాల


మున్సిపాలిటీ : మార్కాపురం

మార్కాపురం , 523315