ముగించు

ఆర్‌టి‌ఐ

ఆర్ టి ఐ పోర్టల్ వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

ఆర్.టి.ఐ ఆక్ట్ తెలుగు లో వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

ఆర్ టి ఐ 41బి తెలుగు : వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

ఆర్ టి ఐ – 2022 4(1)(b) ఇన్ఫర్మేషన్ – 41(b) తెలుగు