ముగించు

కందుకూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

కందుకూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

క్రమ సం అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్
1 బి.శేషయ్య స్వతంత్ర అభ్యర్థి బి.శేషయ్య_స్వతంత్ర అభ్యర్థి
2 సి.హెచ్‌ సుశీల ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సి.హెచ్‌ సుశీల_ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్
3 సిహెచ్‌.వేంకటేశ్వర రావు బిజెపి సిహెచ్‌.వేంకటేశ్వర రావు_బిజెపి
4 డి.శ్రీనివాస మూర్తి స్వతంత్ర అభ్యర్థి D.డి.శ్రీనివాస మూర్తి_స్వతంత్ర అభ్యర్థి
5 జి‌.కార్తీక్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి జి‌.కార్తీక్_స్వతంత్ర అభ్యర్థి
6 జి.నరసింహ రావు స్వతంత్ర అభ్యర్థి జి.నరసింహ రావు_స్వతంత్ర అభ్యర్థి
7 కె.మల్యాద్రి స్వతంత్ర అభ్యర్థి కె.మల్యాద్రి_స్వతంత్ర అభ్యర్థి
8 కె.ఎస్‌.లింగేశ్వర రావు ప్రజా శాంతి పార్టీ కె.ఎస్‌.లింగేశ్వర రావు_ప్రజా శాంతి పార్టీ
9 ఎం‌.బాల కోటయ్య పిరమిడ్ పార్టీ ఎం‌.బాల కోటయ్య_పిరమిడ్ పార్టీ
10 ఎం‌.మహీధర్ రెడ్డి వై ఎస్ ఆర్ సి పి ఎం‌.మహీధర్ రెడ్డి_వై ఎస్ ఆర్ సి పి
11 ఒ.శివ రామయ్య స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఒ.శివ రామయ్_స్వతంత్ర అభ్యర్థి
12 పి.జగనాధ రావు స్వతంత్ర అభ్యర్థి పి.జగనాధ రావు_ స్వతంత్ర అభ్యర్థి
13 పి.మల్లికార్జున రావు జనసేన పి.మల్లికార్జున రావు_ జనసేన
14 పి.రామ రావు తెలుగు దేశం పార్టీ పి.రామ రావు (తెలుగు దేశం పార్టీ)
15 పి.శ్రీకాంత్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి పి.శ్రీకాంత్_స్వతంత్ర అభ్యర్థి
16 పి.తిరుపతి రావు రిపబ్లికన్ పార్టీ పి.తిరుపతి రావు_రిపబ్లికన్ పార్
17 ఎస్‌.డి గౌసు మోహిద్దీన్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఎస్‌.డి గౌసు మోహిద్దీన్_ స్వతంత్ర అభ్యర్థి
18 ఎస్‌కె.జమ్మీర్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఎస్‌కె.జమ్మీర్_స్వతంత్ర అభ్యర్థి
19 యు.రాధమ్మ స్వతంత్ర అభ్యర్థి యు.రాధమ్మ_స్వతంత్ర అభ్యర్థి