ముగించు

గ్రామములు మరియు పంచాయితీలు

మండలాల లో పంచాయతీల జాబితా
క్రమ సంఖ్య మండల్ పేరు గ్రామ పంచాయితీ పేరు
1 అద్దంకి బొమ్మనంపాడు
2 అద్దంకి చక్రాయపాలెం
3 అద్దంకి చిన కొత్తపల్లి
4 అద్దంకి ధర్మవరం
5 అద్దంకి ధేనువకొండ
6 అద్దంకి గోపాలపురం
7 అద్దంకి గోవాడ
8 అద్దంకి జార్లపాలెం
9 అద్దంకి కలవకూరు
10 అద్దంకి కొంగపాడు
11 అద్దంకి కొటికలపూడి
12 అద్దంకి కుంకుపాడు
13 అద్దంకి మణికేశ్వరం
14 అద్దంకి మోదేపల్లి
15 అద్దంకి మైలవరం
16 అద్దంకి నాగులపాడు
17 అద్దంకి పేరాయపాలెం
18 అద్దంకి రామాయపాలెం
19 అద్దంకి శంకవరప్పాడు
20 అద్దంకి శింగరకొండపాలెం
21 అద్దంకి తిమ్మాయపాలెం
22 అద్దంకి ఉప్పలపాడు
23 అద్దంకి వేలమూరిపాడు
24 అద్దంకి వెంపరాల
25 అద్దంకి వెంకటాపురం
26 అద్దంకి విప్పర్లవారిపాలెం
27 అర్ధవీడు అర్దవీడు
28 అర్ధవీడు అయ్యవారిపల్లి
29 అర్ధవీడు బోగోలు
30 అర్ధవీడు బొల్లుపల్లి
31 అర్ధవీడు దొనకొండ
32 అర్ధవీడు గన్నెపల్లి
33 అర్ధవీడు కాకర్ల
34 అర్ధవీడు మాగుటూరు
35 అర్ధవీడు మొహిద్దిన్ పురం
36 అర్ధవీడు నాగులవరం
37 అర్ధవీడు పాపినేనిపల్లి
38 అర్ధవీడు పెద్దకందుకూరు
39 అర్థవీడు రంగాపురం
40 అర్థవీడు వెలగలపాయ
41 అర్థవీడు యాచవరం
42 బల్లికురవ బల్లికురవ
43 బల్లికురవ చెన్నుపల్లి
44 బల్లికురవ గొర్రేపాడు
45 బల్లికురవ గుంటుపల్లి
46 బల్లికురవ కె.రాజుపాలెం
47 బల్లికురవ కె.వి.పాలెం
48 బల్లికురవ కొణిదెన
49 బల్లికురవ కొప్పెరపాడు
50 బల్లికురవ కొప్పెరపాలెం
51 బల్లికురవ కొత్తూరు
52 బల్లికురవ కూకట్లపాలెం
53 బల్లికురవ మల్లాయపాలెం
54 బల్లికురవ ముక్తేశ్వరం
55 బల్లికురవ ఎన్.బి.పాడు
56 బల్లికురవ పెదఅంబడిపూడి
57 బల్లికురవ ఎస్.ఎల్.గుడిపాడు
58 బల్లికురవ ఉప్పుమాగులూరు
59 బల్లికురవ/td>

వైదెన
60 బల్లికురవ వల్లాపల్లి
61 బల్లికురవ వెలమవారిపాలెం
62 బల్లికురవ వేమవరం
63 బెస్తవారిపేట అక్కపల్లి
64 బెస్తవారిపేట బసినేపల్లి
65 బెస్తవారిపేట బెస్తవారిపేట
66 బెస్తవారిపేట సిఎచ్.ఓబినేనిపల్లి
67 బెస్తవారిపేట చెట్టిచెర్ల
68 బెస్తవారిపేట గలిజేరుగుళ్ళ
69 బెస్తవారిపేట జె.బి.కె.పురం
70 బెస్తవారిపేట జె.సి.అగ్రహారం
71 బెస్తవారిపేట ఖాజిపురం
72 బెస్తవారిపేట కోనపల్లి
73 బెస్తవారిపేట ఎం.పి.చెరువు
74 బెస్తవారిపేట మోక్షగుండం
75 బెస్తవారిపేట నేకునంబాద్
76 బెస్తవారిపేట పి.ఓబినేనిపల్లి
77 బెస్తవారిపేట పి.వి.పురం
78 బెస్తవారిపేట పందిళ్ళపల్లి
79 బెస్తవారిపేట పిటికాయగుళ్ళ
80 బెస్తవారిపేట పూసలపాడు
81 బెస్తవారిపేట సలకలవీడు
82 చంద్రశేఖరపురం అంబవరం
83 చంద్రశేఖరపురం అంబవరం కొత్తపల్లి
84 చంద్రశేఖరపురం అనికలపల్లి
85 చంద్రశేఖరపురం అరివేముల
86 చంద్రశేఖరపురం అయ్యలూరివారిపల్లి
87 చంద్రశేఖరపురం బోయమడుగుల
88 చంద్రశేఖరపురం చంద్ర శేఖరపురం
89 చంద్రశేఖరపురం చెన్నపనాయునిపల్లి
90 చంద్రశేఖరపురం చెర్లోపల్లి
91 చంద్రశేఖరపురం చింతపూడి
92 చంద్రశేఖరపురం డి.జి.పేట
93 చంద్రశేఖరపురం కె.అగ్రహారం
94 చంద్రశేఖరపురం కంభంపాడు
95 చంద్రశేఖరపురం కోవిలంపాడు
96 చంద్రశేఖరపురం నల్లమడుగుల
97 చంద్రశేఖరపురం పెదరాజుపాలెం
98 చంద్రశేఖరపురం పెద్ద గోగులపల్లి
99 చంద్రశేఖరపురం పుల్లగూరపల్లి
100 చంద్రశేఖరపురం రెడ్డి గారి కొత్తపల్లి
101 చంద్రశేఖరపురం రేగులచిలక
102 చంద్రశేఖరపురం ఉప్పలపాడు
103 చంద్రశేఖరపురం వట్లబయలు
104 చంద్రశేఖరపురం వెంగనగుంట
105 చీమకుర్తి బండ్లమూడి
106 చీమకుర్తి బూదవాడ
107 చీమకుర్తి భూసరపల్లి
108 చీమకుర్తి చండ్రపాడు
109 చీమకుర్తి చిన రావిపాడు
110 చీమకుర్తి దేవరపాలెం
111 చీమకుర్తి ఇ.వి.పాలెం
112 చీమకుర్తి గాడిపర్తివారిపాలెం
113 చీమకుర్తి గోనుగుంట
114 చీమకుర్తి ఇలపవులూరు
115 చీమకుర్తి కె.వి.పాలెం
116 చీమకుర్తి మంచిలకపాడు
117 చీమకుర్తి మువ్వావారిపాలెం
118 చీమకుర్తి నేకునంబాదు
119 చీమకుర్తి నిప్పట్లపాడు
120 చీమకుర్తి పి.నాయుడుపాలెం
121 చీమకుర్తి పల్లామల్లి
122 చీమకుర్తి పిడతలపూడి
123 చీమకుర్తి పులికొండ
124 చీమకుర్తి ఆర్.సి.పురం
125 చీమకుర్తి ఆర్.ఎల్.పురం
126 చీమకుర్తి తొర్రగుడిపాడు
127 చీమకుర్తి యర్రగుడిపాడు
128 చినగంజాం చినగంజాం
129 చినగంజాం చింతగుంపల్లి
130 చినగంజాం గొనసపూడి
131 చినగంజాం కడవకుదురు
132 చినగంజాం కొత్తపాలెం
133 చినగంజాం మోటుపల్లి
134 చినగంజాం మున్నంవారిపల్లి
135 చినగంజాం నీలాయపాలెం
136 చినగంజాం పల్లెపాలెం
137 చినగంజాం పెదగంజాం
138 చినగంజాం ఆర్.బి.పాలెం
139 చినగంజాం సంతరావూరు
140 చీరాల బుర్లవారిపాలెం
141 చీరాల చీరాల నగర్
142 చీరాల దేవాంగపురి
143 చీరాల దేవినూతల
144 చీరాల ఈపురుపాలెం
145 చీరాల గాంధీ నగర్
146 చీరాల గవినివారిపాలెం
147 చీరాల కావూరివారిపాలెం
148 చీరాల కొత్తపాలెం
149 చీరాల పిట్టువారిపాలెం
150 చీరాల ఆర్.కె.పురం
151 చీరాల సాల్మన్ సెంటర్
152 చీరాల తోటవారిపాలెం
153 చీరాల విజయనగర్ కాలని
154 చీరాల వోడరేవు
155 కంభం ఔరంగబాదు
156 కంభం చిన్న కంభం
157 కంభం కంభం
158 కంభం దర్గా
159 కంభం ఎచ్ గూడెం
160 కంభం జంగంగుంట్ల
161 కంభం కందులాపురం
162 కంభం ఎల్. కోట
163 కంభం లింగాపురం
164 కంభం నర్సిరెడ్డిపల్లి
165 కంభం పెద్దనల్లకాల్వ
166 కంభం రావిపాడు
167 కంభం తురిమెళ్ళ
168 కంభం యర్రబాలెం
169 దర్శి బండివెలిగండ్ల
170 దర్శి బసిరెడ్డిపల్లి
171 దర్శి బొట్లపాలెం
172 దర్శి చందలూరు
173 దర్శి దర్శి
174 దర్శి దేవవరం
175 దర్శి ఈస్ట్ చౌటపాలెం
176 దర్శి ఈస్ట్ వీరాయపాలెం
177 దర్శి ఈస్ట్ వెంకటాపురం
178 దర్శి జముకులదిన్నె
179 దర్శి కోర్లమడుగు
180 దర్శి కొత్తపల్లి
181 దర్శి లంకోజనపల్లి
182 దర్శి మారెడ్డిపల్లి
183 దర్శి పాపిరెడ్డిపల్లి
184 దర్శి పెదఉయ్యాలవాడ
185 దర్శి పోతకమురు
186 దర్శి పోతవరం
187 దర్శి రాజంపల్లి
188 దర్శి రామచంద్ర పురం
189 దర్శి శామంతపూడి
190 దర్శి టి.ఎస్.పురం
191 దర్శి తనంచింతల
192 దర్శి తుమ్మెదలపాడు
193 దర్శి వెంకటాచలంపల్లి
194 దర్శి యర్రావుబనపల్లి
195 దొనకొండ అరవల్లిపాడు
196 దొనకొండ భూమనపల్లి
197 దొనకొండ చందవరం
198 దొనకొండ దొనకొండ
199 దొనకొండ గంగదేవిపల్లి
200 దొనకొండ ఇండ్లచెరువు
201 దొనకొండ కొచ్చెర్లకోట
202 దొనకొండ మల్లంపేట
203 దొనకొండ మంగినపూడి
204 దొనకొండ పి.వెంకటాపురం
205 దొనకొండ పెద్దన్నపాలెం
206 దొనకొండ పోలేపల్లి
207 దొనకొండ రామాపురం
208 దొనకొండ రుద్రసముద్రం
209 దొనకొండ సంగాపురం
210 దొనకొండ తెల్లబాడు
211 దొనకొండ వద్దిపాడు
212 దొనకొండ వెస్ట్ లక్ష్మీపురం
213 దోర్నాల చిన్న దోర్నాల
214 దోర్నాల చిన్న గుడిపాడు
215 దోర్నాల దోర్నాల
216 దోర్నాల గంతవానిపల్లి
217 దోర్నాల జమ్మి దోర్నాల
218 దోర్నాల కటకనిపల్లి
219 దోర్నాల నల్లగుంట్ల
220 దోర్నాల పి.బొమ్మలాపురం
221 దోర్నాల రామచంద్రకోట
222 దోర్నాల వై.చెర్లోపల్లి
223 దోర్నాల యడవల్లి
224 గిద్దలూరు ఆదిమూర్తిపల్లి
225 గిద్దలూరు అంబవరం
226 గిద్దలూరు ఘడికోట
227 గిద్దలూరు జయరాంపురం
228 గిద్దలూరు కె.ఎస్.పల్లి
229 గిద్దలూరు కంచిపల్లి
230 గిద్దలూరు కొమ్మునూరు
231 గిద్దలూరు కొంగలవీడు
232 గిద్దలూరు కొత్తకోట
233 గిద్దలూరు ముండ్లపాడు
234 గిద్దలూరు నరవ
235 గిద్దలూరు ఓబులాపురం
236 గిద్దలూరు పొదలకొండపల్లి
237 గిద్దలూరు సంజీవరావుపేట
238 గిద్దలూరు తంబళ్ళపల్లి
239 గిద్దలూరు తిమ్మాపురం
240 గిద్దలూరు ఉయ్యలవాడ
241 గిద్దలూరు ఎల్లుపల్లి
242 గుడ్లూరు అడవిరాజుపాలెం
243 గుడ్లూరు అమ్మవారిపాలెం
244 గుడ్లూరు బసిరెడ్డిపాలెం
245 గుడ్లూరు చేవూరు
246 గుడ్లూరు చిమిడ్తపాడు
247 గుడ్లూరు చినలాట్రపి
248 గుడ్లూరు దప్పళంపాడు
249 గుడ్లూరు దరకనిపాడు
250 గుడ్లూరు గుడ్లూరు
251 గుడ్లూరు గుండ్లపాలెం
252 గుడ్లూరు కొత్తపేట
253 గుడ్లూరు మోచెర్ల
254 గుడ్లూరు మొగల్లూరు
255 గుడ్లూరు నాయుడుపాలెం
256 గుడ్లూరు పాజర్ల
257 గుడ్లూరు పారకొండపాడు
258 గుడ్లూరు పొట్లూరు
259 గుడ్లూరు పురేటిపల్లి
260 గుడ్లూరు రావూరు
261 గుడ్లూరు సాలిపేట
262 గుడ్లూరు స్వర్ణాజిపురం
263 గుడ్లూరు వెంకంపేట
264 గుడ్లూరు ఏలూరుపాడు
265 హనుమంతునిపాడు దాసళ్ళపల్లి
266 హనుమంతునిపాడు దాసరిపల్లి
267 హనుమంతునిపాడు దొడ్డిచింతల
268 హనుమంతునిపాడు గాయంవారిపల్లి
269 హనుమంతునిపాడు ఎచ్.ఎం.పాడు
270 హనుమంతునిపాడు హనుమంతపురం
271 హనుమంతునిపాడు హజీపురం
272 హనుమంతునిపాడు కిష్టంపల్లి
273 హనుమంతునిపాడు కొండారెడ్డిపల్లి
274 హనుమంతునిపాడు కూటగుండ్ల
275 హనుమంతునిపాడు లింగంగుంట్ల
276 హనుమంతునిపాడు మహ్మదాపురం
277 హనుమంతునిపాడు మిట్టపాలెం
278 హనుమంతునిపాడు ముప్పాళ్ళపాడు
279 హనుమంతునిపాడు నల్లగండ్ల
280 హనుమంతునిపాడు నందనవనం
281 హనుమంతునిపాడు పెద గొల్లపల్లి
282 హనుమంతునిపాడు సీతారాంపురం
283 హనుమంతునిపాడు T తిమ్మారెడ్డిపల్లి
284 హనుమంతునిపాడు ఉమ్మనపల్లి
285 హనుమంతునిపాడు వాలిచెర్ల
286 హనుమంతునిపాడు వీరరాంపురం
287 హనుమంతునిపాడు వేములపాడు
288 ఇంకొల్లు భీమవరం
289 ఇంకొల్లు దుద్దుకూరు
290 ఇంకొల్లు గంగవరం
291 ఇంకొల్లు ఇడుపులపాడు
292 ఇంకొల్లు ఇంకొల్లు
293 ఇంకొల్లు కొణికి
294 ఇంకొల్లు నాగండ్ల
295 ఇంకొల్లు నక్కలపాలెం
296 ఇంకొల్లు పావులూరు
297 ఇంకొల్లు పూసపాడు
298 ఇంకొల్లు సుబ్బారెడ్డిపాలెం
299 ఇంకొల్లు సూదివారిపాలెం
300 ఇంకొల్లు వంకాయలపాడు
301 జనకవరం పంగులూరు అలవలపాడు
302 జనకవరం పంగులూరు అరికట్లవారిపాలెం
303 జనకవరం పంగులూరు భగవాన్ రాజుపాలెం
304 జనకవరం పంగులూరు బూదవాడ
305 జనకవరం పంగులూరు బైటమంజులూరు
306 జనకవరం పంగులూరు చందలూరు
307 జనకవరం పంగులూరు చినమల్లవరం
308 జనకవరం పంగులూరు జాగర్లమూడివారిపాలెం
309 జనకవరం పంగులూరు జనకవరం
310 జనకవరం పంగులూరు కల్లంవారిపాలెం
311 జనకవరం పంగులూరు కశ్యపురం
312 జనకవరం పంగులూరు కొండమంజులూరు
313 జనకవరం పంగులూరు కొండమూరు
314 జనకవరం పంగులూరు కోటపాడు
315 జనకవరం పంగులూరు ముప్పవరం
316 జనకవరం పంగులూరు నూజెళ్ళపల్లి
317 జనకవరం పంగులూరు పంగులూరు
318 జనకవరం పంగులూరు రామకూరు
319 జనకవరం పంగులూరు రేణంగివరం
320 జనకవరం పంగులూరు టి.కొప్పెరపాడు
321 జనకవరం పంగులూరు టి.తక్కెళ్ళపాడు
322 కందుకూరు అనంతసాగరం
323 కందుకూరు బలిజపాలెం
324 కందుకూరు జి.మేకపాడు
325 కందుకూరు జిల్లెళ్ళమూడి
326 కందుకూరు కె.ఎం.పాలెం
327 కందుకూరు కమ్మవారిపాలెం
328 కందుకూరు కంచరగుంట
329 కందుకూరు కొండి కందుకూరు
330 కందుకూరు కోవూరు
331 కందుకూరు మాచవరం
332 కందుకూరు మహదేవపురం
333 కందుకూరు మోపాడు
334 కందుకూరు నరిశెట్టివారిపాలెం
335 కందుకూరు ఓగూరు
336 కందుకూరు పలుకూరు
337 కందుకూరు పాలూరు దొండపాడు
338 కందుకూరు పందలపాడు
339 కందుకూరు శ్రీరంగరాజపురం
340 కందుకూరు విక్కిరాలపేట
341 కనిగిరి బడుగులేరు
342 కనిగిరి బల్లిపల్లి
343 కనిగిరి బొమ్మిరెడ్డిపల్లి
344 కనిగిరి చాకిరాల
345 కనిగిరి చల్లగిరిగల్ల
346 కనిగిరి చీర్లదిన్నె
347 కనిగిరి చిన అలవలపాడు
348 కనిగిరి చిన ఇర్లపాడు
349 కనిగిరి దిరిశవంచ
350 కనిగిరి గానుగపెంట
351 కనిగిరి గోసులవీడు
352 కనిగిరి గుడిపాడు
353 కనిగిరి గురవాజిపేట
354 కనిగిరి జమ్మలమడక
355 కనిగిరి క్రిష్ణాపురం
356 కనిగిరి ఎన్. గోళ్ళపల్లి
357 కనిగిరి పేరంగుడిపల్లి
358 కనిగిరి పోలవరం
359 కనిగిరి పునుగోడు
360 కనిగిరి తక్కెళ్ళపాడు
361 కనిగిరి తాళ్ళూరు
362 కనిగిరి తుమ్మగుంట
363 కనిగిరి వంగపాడు
364 కనిగిరి యడవల్లి
365 కనిగిరి ఏరువారిపల్లి
366 కారంచేడు కారంచేడు
367 కారంచేడు దగ్గుబాడు
368 కారంచేడు జె.బి.వి.పాలెం
369 కారంచేడు కె.వి.పాలెం
370 కారంచేడు కారంచేడు
371 కారంచేడు కేశవరప్పాడు
372 కారంచేడు కుంకాలమర్రు
373 కారంచేడు నాయుడువారిపాలెం
374 కారంచేడు పోతినవారిపాలెం
375 కారంచేడు ఆర్.ఎన్.వి.పాలెం
376 కారంచేడు స్వర్ణ
377 కారంచేడు స్వర్ణపాలెం
378 కారంచేడు తిమిడ్తపాడు
379 కారంచేడు యర్రంవారిపాలెం
380 కొమరోలు అల్లినగరం
381 కొమరోలు బాదినేనిపల్లి
382 కొమరోలు బ్రాహ్మణపల్లి
383 కొమరోలు చింతలపల్లి
384 కొమరోలు దద్దవాడ
385 కొమరోలు ఇడమకల్లు
386 కొమరోలు కొమరోలు
387 కొమరోలు ముక్తాపురం
388 కొమరోలు నల్లగుంట్ల
389 కొమరోలు పుల్లారెడ్డిపల్లి
390 కొమరోలు రాజుపాలెం
391 కొమరోలు రెడ్డిచెర్ల
392 కొమరోలు సురవారిపల్లి
393 కొమరోలు తాటిచెర్ల
394 కొనకనమిట్ల బచ్చలకూరపాడు
395 కొనకనమిట్ల చినమనగుండం
396 కొనకనమిట్ల చినారికట్ల
397 కొనకనమిట్ల చింతగుంట
398 కొనకనమిట్ల గనివనిపాడు
399 కొనకనమిట్ల గరిమెనపెంట
400 కొనకనమిట్ల గార్లదిన్నె
401 కొనకనమిట్ల గొట్లగట్టు
402 కొనకనమిట్ల ఇరసలగుండం
403 కొనకనమిట్ల కాట్రగుంట
404 కొనకనమిట్ల కొనకనమిట్ల
405 కొనకనమిట్ల మంగాపురం
406 కొనకనమిట్ల మునగపాడు
407 కొనకనమిట్ల నాగంపల్లి
408 కొనకనమిట్ల నాగార్జునకుంట
409 కొనకనమిట్ల నాగిరెడ్డిపల్లె
410 కొనకనమిట్ల పెదారికట్ల
411 కొనకనమిట్ల రేగుమానిపల్లి
412 కొనకనమిట్ల సలనూతల
413 కొనకనమిట్ల సిద్దవరం
414 కొనకనమిట్ల తువ్వపాడు
415 కొనకనమిట్ల వద్దిమడుగు
416 కొనకనమిట్ల వాగెమడుగు
417 కొనకనమిట్ల వెలిగండ్ల
418 కొనకనమిట్ల వింజవర్తిపాడు
419 కొనకనమిట్ల ఎదురాళ్లపాడు
420 కొండపి అంకర్లపూడి
421 కొండపి చిన కండ్లగుంట
422 కొండపి చిన వెంకన్నపాలెం
423 కొండపి చోడవరం
424 కొండపి గోగినేనివారిపాలెం
425 కొండపి గుర్రప్పడియ
426 కొండపి ఇలవర
427 కొండపి కె. ఉప్పలపాడు
428 కొండపి కట్టుబడిపాలెం
429 కొండపి కొండేపి
430 కొండపి మిట్టపాలెం
431 కొండపి మూగచింతల
432 కొండపి ముప్పరాజుపాలెం
433 కొండపి ముప్పవరం
434 కొండపి నెన్నూరుపాడు
435 కొండపి పెదకండ్లగుంట
436 కొండపి పెరిదేపి
437 కొండపి పెట్లూరు
438 కొండపి వెన్నూరు
439 కొరిశపాడు అనమనమూరు
440 కొరిశపాడు బొడ్డువానిపాలెం
441 కొరిశపాడు బొల్లవరప్పాడు
442 కొరిశపాడు దైవాలరావూరు
443 కొరిశపాడు కొరిశపాడు
444 కొరిశపాడు కుర్రవానిపాలెం
445 కొరిశపాడు మేదరమెట్ల
446 కొరిశపాడు పి. గుడిపాడు
447 కొరిశపాడు పమిడిపాడు
448 కొరిశపాడు ప్రాసంగులపాడు
449 కొరిశపాడు రాచపూడి
450 కొరిశపాడు రావినూతల
451 కొరిశపాడు తమ్మవరం
452 కొరిశపాడు తిమ్మనపాలెం
453 కొరిశపాడు యర్ర్రబాలెం
454 కొత్తపట్టణం అల్లూరు
455 కొత్తపట్టణం ఆలూరు
456 కొత్తపట్టణం ఈతముక్కల
457 కొత్తపట్టణం గాదేపాలెం
458 కొత్తపట్టణం గమళ్ళపాలెం
459 కొత్తపట్టణం గుండమాల
460 కొత్తపట్టణం కె. పల్లెపాలెం
461 కొత్తపట్టణం కొత్తపట్నం
462 కొత్తపట్టణం మడనూరు
463 కొత్తపట్టణం మోటుమాల
464 కొత్తపట్టణం/td>

పాదర్తి
465 కొత్తపట్టణం రాజుపాలెం
466 కొత్తపట్టణం రంగాయపాలెం
467 కొత్తపట్టణం సంకువారిగుంట
468 కురిచేడు అలవలపాడు
469 కురిచేడు ఆవులమంద
470 కురిచేడు బయ్యవరం
471 కురిచేడు బోధనంపాడు
472 కురిచేడు దేకనకొండ
473 కురిచేడు గంగ దొనకొండ
474 కురిచేడు కల్లూరు
475 కురిచేడు కురిచేడు
476 కురిచేడు నమశ్శివాయపురం
477 కురిచేడు పెద్దవరం
478 కురిచేడు పొట్లపాడు
479 కురిచేడు వెస్ట్ గంగవరం
480 కురిచేడు వెస్ట్ కాశిపురం
481 కురిచేడు వెస్ట్ నాయుడుపాలెం
482 కురిచేడు వెస్ట్ వీరాయపాలెం
483 లింగసముద్రం అంగిరేకులపాడు
484 లింగసముద్రం అన్నెబోయినపల్లి
485 లింగసముద్రం చినపవని
486 లింగసముద్రం గంగపాలెం
487 లింగసముద్రం లింగసముద్రం
488 లింగసముద్రం మాలకొండరాయునిపాలెం
489 లింగసముద్రం మేదరమెట్లపాలెం
490 లింగసముద్రం మొగిలిచెర్ల
491 లింగసముద్రం ముత్యాలంపాడు
492 లింగసముద్రం పెదపవని
493 లింగసముద్రం పెంట్రాల
494 లింగసముద్రం రాచెరువురాజుపాలెం
495 లింగసముద్రం తిమ్మారెడ్డిపాలెం
496 లింగసముద్రం వీరరాఘవునికోట
497 లింగసముద్రం విశ్వనాధపురం
498 లింగసముద్రం యర్రారెడ్డిపాలెం
499 మద్దిపాడు అన్నంగి
500 మద్దిపాడు బసవన్నపాలెం
501 మద్దిపాడు దొడ్డవరం
502 మద్దిపాడు దొడ్డవరప్పాడు
503 మద్దిపాడు గార్లపాడు
504 మద్దిపాడు ఘడియపూడి
505 మద్దిపాడు గుండ్లాపల్లి
506 మద్దిపాడు ఇనమనమెళ్లూరు
507 మద్దిపాడు కీర్తిపాడు
508 మద్దిపాడు కొలచనకోట
509 మద్దిపాడు లింగంగుంట
510 మద్దిపాడు మద్దిపాడు
511 మద్దిపాడు మల్లవరం
512 మద్దిపాడు నాగన్నపాలెం
513 మద్దిపాడు నందిపాడు
514 మద్దిపాడు నేలటూరు
515 మద్దిపాడు పెదకొత్తపల్లి
516 మద్దిపాడు రాచవారిపాలెం
517 మద్దిపాడు సీతారాంపురం
518 మద్దిపాడు వెల్లంపల్లి
519 మద్దిపాడు ఏడుగుండ్లపాడు
520 మార్కాపురం భూపతిపల్లి
521 మార్కాపురం బోడపాడు
522 మార్కాపురం బొండాలపాడు
523 మార్కాపురం చింతగుంట
524 మార్కాపురం గజ్జలకొండ
525 మార్కాపురం గోగులదిన్నె
526 మార్కాపురం గొట్టిపడియ
527 మార్కాపురం ఇడుపూరు
528 మార్కాపురం జామ్మనపల్లి
529 మార్కాపురం కె. కొత్తపల్లి
530 మార్కాపురం కోలభీమునిపాడు
531 మార్కాపురం కొండేపల్లి
532 మార్కాపురం మాల్యవంతునిపాడు
533 మార్కాపురం నాయుడుపల్లి
534 మార్కాపురం నికరంపల్లి
535 మార్కాపురం పెదనాగులవరంI
536 మార్కాపురం పెద్దయాచవరం
537 మార్కాపురం రామచంద్ర పురం
538 మార్కాపురం రాయవరం
539 మార్కాపురం తిప్పాయపాలెం
540 మార్కాపురం వేములకోట
541 మర్రిపూడి ఎ.ఆర్. పాలెం
542 మర్రిపూడి అంకేపల్లి
543 మర్రిపూడి చిలంకూరు
544 మర్రిపూడి చిమట
545 మర్రిపూడి ధర్మవరం
546 మర్రిపూడి గార్లపేట
547 మర్రిపూడి గుండ్లసముద్రం
548 మర్రిపూడి జువ్విగుంట
549 మర్రిపూడి కాకర్ల
550 మర్రిపూడి కెల్లంపల్లి
551 మర్రిపూడి కూచిపూడి
552 మర్రిపూడి మర్రిపూడి
553 మర్రిపూడి నరసరాజుపాలెం
554 మర్రిపూడి పన్నూరు
555 మర్రిపూడి రామాయపాలెం
556 మర్రిపూడి రావెళ్ళవారిపాలెం
557 మర్రిపూడి రేగలగడ్డ
558 మర్రిపూడి తంగెళ్ళ
559 మర్రిపూడి వల్లాయపాలెం
560 మర్రిపూడి వేమవరం
561 మర్రిపూడి వెంకటకృష్ణపురం
562 మార్టూరు బొబ్బేపల్లి
563 మార్టూరు బొల్లాపల్లి
564 మార్టూరు చిమ్మిరబండ
565 మార్టూరు దర్సి
566 మార్టూరు దేగరమూడి
567 మార్టూరు ద్రోణాదుల
568 మార్టూరు జొన్నతాలి
569 మార్టూరు కోలాలపూడి
570 మార్టూరు కోనంకి
571 మార్టూరు లక్కవరం
572 మార్టూరు మార్టూరు
573 మార్టూరు నాగరాజుపల్లి
574 మార్టూరు రాజుగారిపాలెం
575 మార్టూరు రాజుపాలెం
576 మార్టూరు తాటివారిపాలెం
577 మార్టూరు వలపర్ల
578 ముండ్లమూరు బి.వి.పాలెం
579 ముండ్లమూరు భీమవరం
580 ముండ్లమూరు ఈస్ట్ కంభంపాడు
581 ముండ్లమూరు ఈదర
582 ముండ్లమూరు జమ్మలమడక
583 ముండ్లమూరు కెల్లంపల్లి
584 ముండ్లమూరు మారెళ్ళ
585 ముండ్లమూరు ముండ్లమూరు
586 ముండ్లమూరు నాయుడుపాలెం
587 ముండ్లమూరు నూజెళ్ళపల్లి
588 ముండ్లమూరు పసుపుగల్లు
589 ముండ్లమూరు పెద ఉల్లగల్లు
590 ముండ్లమూరు పోలవరం
591 ముండ్లమూరు పులిపాడు
592 ముండ్లమూరు పురిమెట్ల
593 ముండ్లమూరు శంకరపురం
594 ముండ్లమూరు శింగనపాలెం
595 ముండ్లమూరు ఉమామహేశ్వరపురం
596 ముండ్లమూరు వేముల
597 నాగలుప్పలపాడు అమ్మనబ్రోలు
598 నాగలుప్పలపాడు సి.హెచ్. ఉప్పలపాడు
599 నాగలుప్పలపాడు చదలవాడ
600 నాగలుప్పలపాడు చేకూరపాడు
601 నాగలుప్పలపాడు చౌటపాలెం
602 నాగలుప్పలపాడు ఈదుమూడి
603 నాగలుప్పలపాడు హెచ్.నిడమనూరు
604 నాగలుప్పలపాడు కె. తక్కెళ్ళపాడు
605 నాగలుప్పలపాడు కనపర్తి
606 నాగలుప్పలపాడు కండ్లగుంట
607 నాగలుప్పలపాడు కొత్తకోట
608 నాగలుప్పలపాడు యం.ముప్పాళ్ళ
609 నాగలుప్పలపాడు మాచవరం
610 నాగలుప్పలపాడు మద్దిరాలపాడు
611 నాగలుప్పలపాడు మట్టిగుంట
612 నాగలుప్పలపాడు యన్.జి.పాడు
613 నాగలుప్పలపాడు ఓబన్నపాలెం
614 నాగలుప్పలపాడు ఒమ్మెవరం
615 నాగలుప్పలపాడు పోతవరం
616 నాగలుప్పలపాడు రాపర్ల
617 నాగలుప్పలపాడు తిమ్మసముద్రం
618 నాగలుప్పలపాడు ఉప్పుగుండూరు
619 నాగలుప్పలపాడు వినోదరాయునిపాలెం
620 ఒంగోలు బొద్దులూరివారిపాలెం
621 ఒంగోలు చేజర్ల
622 ఒంగోలు చింతాయగారిపాలెం
623 ఒంగోలు దశరాజుపల్లి
624 ఒంగోలు దేవరంపాడు
625 ఒంగోలు దేవరంపాడు హెచ్.డబ్యూ
626 ఒంగోలు గుండాయపాలెం
627 ఒంగోలు కరవది
628 ఒంగోలు మండువవారిపాలెం
629 ఒంగోలు పాతపాడు
630 ఒంగోలు సర్వేరెడ్డిపాలెం
631 ఒంగోలు ఉలిచి
632 ఒంగోలు వలేటివారిపాలెం
633 ఒంగోలు యరజర్ల
634 పామూరు అయ్యనకోట
635 పామూరు అయ్యవారిపల్లి
636 పామూరు బలిజపాలెం
637 పామూరు బోదవాడ
638 పామూరు బొట్లగూడూరు
639 పామూరు బుక్కాపురం
640 పామూరు చిలంకూరు
641 పామూరు చింతలపాలెం
642 పామూరు దాదిరెడ్డిపల్లి
643 పామూరు దూబగుంట
644 పామూరు ఈస్ట్ కట్టకిందపల్లి
645 పామూరు ఈస్ట్ కోడిగుడ్లపాడు
646 పామూరు ఇనిమెర్ల
647 పామూరు కంబాలదిన్నె
648 పామూరు కోడిగుంపల
649 పామూరు లక్ష్మీనరసాపురం
650 పామూరు మార్కొండాపురం
651 పామూరు మోపాడు
652 పామూరు నర్రమారెళ్ళ
653 పామూరు నుచ్చుపొద
654 పామూరు పామూరు
655 పామూరు రావిగుంటపల్లి
656 పామూరు వగ్గంపల్లి
657 పామూరు వీరభద్రాపురం
658 పామూరు వెస్ట్ కట్టకిందపల్లి
659 పర్చూరు ఎ.బి.వి. పాలెం
660 పర్చూరు అడుసుమల్లి
661 పర్చూరు బి. మందగుంట
662 పర్చూరు భూషాయపాలెం
663 పర్చూరు సి.హెచ్.బి. పాలెం
664 పర్చూరు చెరుకూరు
665 పర్చూరు చిన నందిపాడు
666 పర్చూరు చింతగుంటపాలెం
667 పర్చూరు దేవరపల్లి
668 పర్చూరు ఈస్ట్ పెద్దివారిపాలెం
669 పర్చూరు ఈదుబాడు
670 పర్చూరు గర్నెపూడి
671 పర్చూరు గొల్లపూడి
672 పర్చూరు ఇనగల్లు
673 పర్చూరు కె.యం.వి.పాలెం
674 పర్చూరు కొల్లావారిపాలెం
675 పర్చూరు కొత్తపాలెం
676 పర్చూరు నాగులపాలెం
677 పర్చూరు నూతలపాడు
678 పర్చూరు పర్చూరు
679 పర్చూరు పోతుకట్ల
680 పర్చూరు రమణాయపాలెం
681 పర్చూరు తన్నీరువారిపాలెం
682 పర్చూరు తిమ్మరాజుపాలెం
683 పర్చూరు ఉప్పుటూరు
684 పర్చూరు వీరన్పపాలెం
685 పెద్దారవీడు బి. చెర్లోపల్లి
686 పెద్దారవీడు బద్వీడు
687 పెద్దారవీడు బోయడగుంపల
688 పెద్దారవీడు చట్లమిట్ట
689 పెద్దారవీడు దేవరాజుగట్టు
690 పెద్దారవీడు గొబ్బూరు
691 పెద్దారవీడు గుండంచెర్ల
692 పెద్దారవీడు కలనూతల
693 పెద్దారవీడు కంభంపాడు
694 పెద్దారవీడు మద్దలకట్ట
695 పెద్దారవీడు పెద్దారవీడు
696 పెద్దారవీడు పుచ్చకాయలపల్లి
697 పెద్దారవీడు రామాయపాలెం
698 పెద్దారవీడు రేగుమణిపల్లి
699 పెద్దారవీడు యస్. కొత్తపల్లి
700 పెద్దారవీడు సానికవరం
701 పెద్దారవీడు సుంకేసుల
702 పెద్దారవీడు తంగిరాలపల్లి
703 పెద్దారవీడు తోకపల్లి
704 పెదచెర్లోపల్లి బెట్టుపల్లి
705 పెదచెర్లోపల్లి చిన్నవరిమడుగు
706 పెదచెర్లోపల్లి చింతగుంపల్లి
707 పెదచెర్లోపల్లి చౌటగోగులపల్లి
708 పెదచెర్లోపల్లి గూడేవారిపాలెం
709 పెదచెర్లోపల్లి గుంటుపల్లి
710 పెదచెర్లోపల్లి లక్ష్మక్కపల్లి
711 పెదచెర్లోపల్లి మారెళ్ళ
712 పెదచెర్లోపల్లి ముద్దపాడు
713 పెదచెర్లోపల్లి మురుగుమ్మి
714 పెదచెర్లోపల్లి నేరేడుపల్లి
715 పెదచెర్లోపల్లి పెద అలవలపాడు
716 పెదచెర్లోపల్లి పెదచెర్లోపల్లి
717 పెదచెర్లోపల్లి పెదఇర్లపాడు
718 పెదచెర్లోపల్లి పోతవరం
719 పెదచెర్లోపల్లి తలకొండపాడు
720 పెదచెర్లోపల్లి వెంగళాయపల్లి
721 పెదచెర్లోపల్లి వేపగుంపల్లి
722 పోదిలి అక్కచెరువు
723 పోదిలి ఆముదాలపల్లి
724 పోదిలి అన్నవరం
725 పోదిలి ఈగలపాడు
726 పోదిలి జువ్వలేరు
727 పోదిలి కంభాలపాడు
728 పోదిలి కొండాయపాలెం
729 పోదిలి కుంచేపల్లి
730 పోదిలి మాదాలవారిపాలెం
731 పోదిలి మల్లవరం
732 పోదిలి మూగచింతల
733 పోదిలి నందిపాలెం
734 పోదిలి ఓబులక్కపల్లె
735 పోదిలి పాములపాడు
736 పోదిలి పొదిలి
737 పోదిలి సూదనగుంట
738 పోదిలి తలమల్ల
739 పోదిలి తుమ్మగుంట
740 పోదిలి ఉప్పలపాడు
741 పోదిలి ఏలూరు
742 పొన్నలూరు బోగనంపాడు
743 పొన్నలూరు చెన్నిపాడు
744 పొన్నలూరు చెరుకూరు
745 పొన్నలూరు చౌటపాలెం
746 పొన్నలూరు ఇప్పగుంట
747 పొన్నలూరు కె.అగ్రహారం
748 పొన్నలూరు కోటపాడు
749 పొన్నలూరు యం.యం.పాలెం
750 పొన్నలూరు మాలెపాడు
751 పొన్నలూరు ముప్పాళ్ళ
752 పొన్నలూరు నాగిరెడ్డిపాలెం
753 పొన్నలూరు పి.వి. పాలెం
754 పొన్నలూరు పొన్నలూరు
755 పొన్నలూరు పైరెడ్డిపాలెం
756 పొన్నలూరు రాజోలుపాడు
757 పొన్నలూరు రావులకొల్లు
758 పొన్నలూరు యస్.బి.పాలెం
759 పొన్నలూరు యస్.ఆర్.పాలెం
760 పొన్నలూరు తిమ్మపాలెం
761 పొన్నలూరు ఉప్పలదిన్నె
762 పొన్నలూరు వెల్లటూరు
763 పొన్నలూరు వేంపాడు
764 పొన్నలూరు వెంకుపాలెం
765 పొన్నలూరు జడ్.మేకపాడు
766 పుల్లలచెరువు చాపలమడుగు
767 పుల్లలచెరువు గంగవరం
768 పుల్లలచెరువు ఐ.టి. వరం
769 పుల్లలచెరువు కవలకుంట్ల
770 పుల్లలచెరువు కొమరోలు
771 పుల్లలచెరువు మల్లపాలెం
772 పుల్లలచెరువు మానేపల్లి
773 పుల్లలచెరువు మర్రివేముల
774 పుల్లలచెరువు ముటుకుల
775 పుల్లలచెరువు నాయుడుపాలెం
776 పుల్లలచెరువు పిడికిటివానిపల్లి
777 పుల్లలచెరువు పుల్లలచెరువు
778 పుల్లలచెరువు రాచకొండ
779 పుల్లలచెరువు సాతకోడు
780 పుల్లలచెరువు యండ్రపల్లి
781 రాచర్ల ఆకవీడు
782 రాచర్ల అనుమలపల్లి
783 రాచర్ల చినగనిపల్లి
784 రాచర్ల చోళ్ళవీడు
785 రాచర్ల గౌతవరం
786 రాచర్ల గుడిమెట్ల
787 రాచర్ల జె.పి. చెరువు
788 రాచర్ల కాలువపల్లి
789 రాచర్ల ఒద్దులవాగుపల్లి
790 రాచర్ల పాలకవీడు
791 రాచర్ల రాచర్ల
792 రాచర్ల సత్యవోలు
793 రాచర్ల సోమిదేవిపల్లి
794 రాచర్ల యడవల్లి
795 సంతమాగులూరు అడవిపాలెం
796 సంతమాగులూరు బండివారిపాలెం
797 సంతమాగులూరు చవటపాలెం
798 సంతమాగులూరు గురిజేపల్లి
799 సంతమాగులూరు కామేపల్లి
800 సంతమాగులూరు కొమ్మాలపాడు
801 సంతమాగులూరు కొప్పరం
802 సంతమాగులూరు కుందుర్రు
803 సంతమాగులూరు మక్కినేనివారిపాలెం
804 సంతమాగులూరు మామిళ్పపల్లి
805 సంతమాగులూరు మిన్నెకల్లు
806 సంతమాగులూరు పరిటాలవారిపాలెం
807 సంతమాగులూరు పాత మాగులూరు
808 సంతమాగులూరు ఫతేపురం
809 సంతమాగులూరు పుట్టావారిపాలెం
810 సంతమాగులూరు సజ్జాపురం
811 సంతమాగులూరు సంతమాగులూరు
812 సంతమాగులూరు తంగేడుమల్లి
813 సంతమాగులూరు వెల్లలచెరువు
814 సంతమాగులూరు ఏల్చూరు
815 సంతనూతలపాడు బొడ్డువానిపాలెం
816 సంతనూతలపాడు చండ్రపాలెం
817 సంతనూతలపాడు చిలకపాడు
818 సంతనూతలపాడు ఎండ్లూరు
819 సంతనూతలపాడు ఎనికపాడు
820 సంతనూతలపాడు గుమ్మళంపాడు
821 సంతనూతలపాడు గురవారెడ్డిపాలెం
822 సంతనూతలపాడు కామేపల్లివారిపాలెం
823 సంతనూతలపాడు కొనగనివారిపాలెం
824 సంతనూతలపాడు యం.వేములపాడు
825 సంతనూతలపాడు మద్దులూరు
826 సంతనూతలపాడు మంగమూరు
827 సంతనూతలపాడు మైనంపాడు
828 సంతనూతలపాడు పి.గుడిపాడు
829 సంతనూతలపాడు పి.తక్కెళ్ళపాడు
830 సంతనూతలపాడు ఆర్.యల్.పురం
831 సంతనూతలపాడు రుద్రవరం
832 సంతనూతలపాడు ఎస్.ఎన్.పాడు
833 శింగరాయకొండ బింగినపల్లి
834 శింగరాయకొండ కలికివాయ
835 శింగరాయకొండ కనుమళ్ళ
836 శింగరాయకొండ మూలగుంటపాడు
837 శింగరాయకొండ ఓల్డ్ సింగరాయకొండ
838 శింగరాయకొండ పాకల
839 శింగరాయకొండ శానంపూడి
840 శింగరాయకొండ శింగరాయకొండ
841 శింగరాయకొండ సోమరాజుపల్లి
842 శింగరాయకొండ ఊళ్ళపాలెం
843 టంగుటూరు ఆలకూరపాడు
844 టంగుటూరు అనంతవరం
845 టంగుటూరు జమ్ములపాలెం
846 టంగుటూరు జయవరం
847 టంగుటూరు కాకుటూరివారిపాలెం
848 టంగుటూరు కందులూరు
849 టంగుటూరు కారుమంచి
850 టంగుటూరు కొణిజేడు
851 టంగుటూరు యం.నిడమనూరు
852 టంగుటూరు మల్లవరప్పాడు
853 టంగుటూరు మర్లపాడు
854 టంగుటూరు పొందూరు
855 టంగుటూరు సూరారెడ్డిపాలెం
856 టంగుటూరు టి.నాయుడుపాలెం
857 టంగుటూరు టంగుటూరు
858 టంగుటూరు వేలూరు
859 టంగుటూరు వాసెపల్లిపాడు
860 టంగుటూరు వెలగపూడి
861 తర్లుపాడు చెన్నారెడ్డిపల్లి
862 తర్లుపాడు గానుగపెంట
863 తర్లుపాడు గొల్లపల్లి
864 తర్లుపాడు జగన్నాధపురం
865 తర్లుపాడు కలుజువ్వలపాడు
866 తర్లుపాడు కేతగుడిపి
867 తర్లుపాడు మంగలకుంట
868 తర్లుపాడు మీర్జాపేట
869 తర్లుపాడు నాగెళ్ళముడుపు
870 తర్లుపాడు పోతలపాడు
871 తర్లుపాడు రాగసముద్రం
872 తర్లుపాడు సీతానాగులవరం
873 తర్లుపాడు సూరేపల్లె
874 తర్లుపాడు తాడివారిపల్లి
875 తర్లుపాడు తర్లుపాడు
876 తర్లుపాడు తుమ్మల చెరువు
877 తాళ్లూరు బెల్లంకొండవారిపాలెం
878 తాళ్లూరు బొద్దికూరపాడు
879 తాళ్లూరు దోసకాయలపాడు
880 తాళ్లూరు ఈస్ట్ గంగవరం
881 తాళ్లూరు కొర్రపాటివారిపాలెం
882 తాళ్లూరు లక్కవరం
883 తాళ్లూరు మాధవరం
884 తాళ్లూరు మల్కాపురం
885 తాళ్లూరు మన్నేపల్లె
886 తాళ్లూరు నాగంబొట్లపాలెం
887 తాళ్లూరు రామభద్రపురం
888 తాళ్లూరు శివరామపురం
889 తాళ్లూరు తాళ్లూరు
890 తాళ్లూరు తురకపాలెం
891 తాళ్లూరు వెలుగువారిపాలెం
892 తాళ్లూరు విఠలాపురం
893 త్రిపురాంతకం డి.వి.యన్.కాలనీ
894 త్రిపురాంతకం దూపాడు
895 త్రిపురాంతకం ఎండూరివారిపాలెం
896 త్రిపురాంతకం జి.ఉమ్మడివరం
897 త్రిపురాంతకం గణపవరం
898 త్రిపురాంతకం గొల్లపల్లి
899 త్రిపురాంతకం కె.అన్నసముద్రం
900 త్రిపురాంతకం కంకణాలపల్లి
901 త్రిపురాంతకం కేశినేనిపల్లి
902 త్రిపురాంతకం లేళ్ళపల్లి
903 త్రిపురాంతకం మేడపి
904 త్రిపురాంతకం మిరియంపల్లి
905 త్రిపురాంతకం మిట్టపాలెం
906 త్రిపురాంతకం ముడివేముల
907 త్రిపురాంతకం నడిగడ్డ
908 త్రిపురాంతకం ఒడ్డుపాలెం
909 త్రిపురాంతకం పి.అన్నసముద్రం
910 త్రిపురాంతకం రాజుపాలెం
911 త్రిపురాంతకం రామసముద్రం
912 త్రిపురాంతకం సోమేపల్లి
913 త్రిపురాంతకం త్రిపురాంతకం
914 త్రిపురాంతకం వెల్లమపల్లి
915 త్రిపురాంతకం విశ్వనాధపురం
916 ఉలవపాడు ఆత్మకూరు
917 ఉలవపాడు బద్దిపూడి
918 ఉలవపాడు భీమవరం
919 ఉలవపాడు చాగొల్లు
920 ఉలవపాడు చాకిచర్ల
921 ఉలవపాడు కరేడు
922 ఉలవపాడు క్రిష్ణాపురం
923 ఉలవపాడు మన్నేటికోట
924 ఉలవపాడు పెదపట్టపుపాలెం
925 ఉలవపాడు రామాయపట్నం
926 ఉలవపాడు ఉలవపాడు
927 ఉలవపాడు వీరేపల్లి
928 వెలిగండ్ల బల్లవరం
929 వెలిగండ్ల చోడవరం
930 వెలిగండ్ల గన్నవరం
931 వెలిగండ్ల గోకులం
932 వెలిగండ్ల గుడిపాటిపల్లి
933 వెలిగండ్ల హుస్సేన్ పురం
934 వెలిగండ్ల ఇమ్మడిచెరువు
935 వెలిగండ్ల జాళ్లపాలెం
936 వెలిగండ్ల కంకణంపాడు
937 వెలిగండ్ల కొటాలపల్లి
938 వెలిగండ్ల మరపగుంట
939 వెలిగండ్ల మొగళ్లూరు
940 వెలిగండ్ల మోటుపల్లి
941 వెలిగండ్ల నాగిరెడ్డిపల్లి
942 వెలిగండ్ల పి.యన్.వరం
943 వెలిగండ్ల పి. రాళ్లపల్లి
944 వెలిగండ్ల పండువ
945 వెలిగండ్ల రామగోపాలపురం
946 వెలిగండ్ల రామలింగాపురం
947 వెలిగండ్ల వెదుళ్ళచెరువు
948 వెలిగండ్ల వెలిగండ్ల
949 వేటపాలెం అక్కాయ పాలెం
950 వేటపాలెం చల్లారెడ్డిపాలెం
951 వేటపాలెం దేశాయిపేట
952 వేటపాలెం కొత్తపేట
953 వేటపాలెం పందిళ్లపల్లి
954 వేటపాలెం పాపాయపాలెం
955 వేటపాలెం పుల్లరిపాలెం
956 వేటపాలెం రామన్నపేట
957 వేటపాలెం వేటపాలెం
958 వలేటివారిపాలెం అమ్మపాలెం
959 వలేటివారిపాలెం అంకభూపాల పురం
960 వలేటివారిపాలెం అయ్యవారిపల్లి
961 వలేటివారిపాలెం బడేవారి పాలెం
962 వలేటివారిపాలెం చుండి
963 వలేటివారిపాలెం జమీనుప్పలపాడు
964 వలేటివారిపాలెం కాకుటూరు
965 వలేటివారిపాలెం కలవళ్ళ
966 వలేటివారిపాలెం కొండారెడ్డిపాలెం
967 వలేటివారిపాలెం కొండసముద్రం
968 వలేటివారిపాలెం లింగపాలెం
969 వలేటివారిపాలెం నలదలపూర్
970 వలేటివారిపాలెం నేకునంపురం
971 వలేటివారిపాలెం నూకవరం
972 వలేటివారిపాలెం పోకూరు
973 వలేటివారిపాలెం పోలినేని చెరువు
974 వలేటివారిపాలెం పోలినేనిపాలెం
975 వలేటివారిపాలెం శాఖవరం
976 వలేటివారిపాలెం సమీరపాలెం
977 వలేటివారిపాలెం శింగమనేనిపల్లి
978 వలేటివారిపాలెం వలేటివారిపాలెం
979 యద్దనపూడి చిమటవారిపాలెం
980 యద్దనపూడి గన్నవరం
981 యద్దనపూడి జాగర్లమూడి
982 యద్దనపూడి మున్నంగివారిపాలెం
983 యద్దనపూడి పోలూరు
984 యద్దనపూడి పూనూరు
985 యద్దనపూడి సురవరపుపల్లి
986 యద్దనపూడి శ్యామలవారిపాలెం
987 యద్దనపూడి తనుబొద్దివారిపాలెం
988 యద్దనపూడి వింజనంపాడు
989 యద్దనపూడి వెస్ట్ పెద్దివారిపాలెం
990 యద్దనపూడి యనమదల
991 యద్దనపూడి యద్దనపూడి
992 యద్దనపూడి అనంతవరం
993 యర్రగొండపాలెం ఆమనిగుడిపాడు
994 యర్రగొండపాలెం బోయలపల్లి
995 యర్రగొండపాలెం గంగపాలెం
996 యర్రగొండపాలెం గంజివారిపల్లి
997 యర్రగొండపాలెం గోళ్ళవిడిపి
998 యర్రగొండపాలెం గురిజేపల్లి
999 యర్రగొండపాలెం గుర్రపుశాల
1000 యర్రగొండపాలెం కొలుకుల
1001 యర్రగొండపాలెం మిల్లంపల్లి
1002 యర్రగొండపాలెం మొగుళ్ళపల్లి
1003 యర్రగొండపాలెం నరసాయపాలెం
1004 యర్రగొండపాలెం తమ్మడపల్లి
1005 యర్రగొండపాలెం వాదంపల్లి
1006 యర్రగొండపాలెం వీరభద్రాపురం
1007 యర్రగొండపాలెం వెంకటాద్రిపాలెం
1008 యర్రగొండపాలెం యర్రగొండపాలెం
1009 జరుగుమల్లి అక్కచెరువుపాలెం
1010 జరుగుమల్లి చతుకుపాడు
1011 జరుగుమల్లి చింతలపాలెం
1012 జరుగుమల్లి చిర్రికూరపాడు
1013 జరుగుమల్లి దావగూడూరు
1014 జరుగుమల్లి కె. బిట్రగుంట
1015 జరుగుమల్లి కామేపల్లి
1016 జరుగుమల్లి ఎన్.ఎన్.కండ్రిక
1017 జరుగుమల్లి నందనవనం
1018 జరుగుమల్లి నరసింగోలు
1019 జరుగుమల్లి పాలేటిపాడు
1020 జరుగుమల్లి పచ్చవ
1021 జరుగుమల్లి ఫైడిపాడు
1022 జరుగుమల్లి ఆర్.సి.పురం
1023 జరుగుమల్లి రెడ్డి పాలెం
1024 జరుగుమల్లి తూమాడు
1025 జరుగుమల్లి వర్దినేనిపాలెం
1026 జరుగుమల్లి వావిలేటిపాడు
1027 జరుగుమల్లి ఎడ్లూరపాడు
1028 జరుగుమల్లి జరుగుమల్లి