ముగించు

గ్రామములు మరియు పంచాయితీలు

మండలాల లో పంచాయతీల జాబితా
క్రమ సంఖ్య మండల్ పేరు గ్రామ పంచాయితీ పేరు
1 అర్ధవీడు అర్దవీడు
2 అర్ధవీడు అయ్యవారిపల్లి
3 అర్ధవీడు బోగోలు
4 అర్ధవీడు బొల్లుపల్లి
5 అర్ధవీడు దొనకొండ
6 అర్ధవీడు గన్నెపల్లి
7 అర్ధవీడు కాకర్ల
8 అర్ధవీడు మాగుటూరు
9 అర్ధవీడు మొహిద్దిన్ పురం
10 అర్ధవీడు నాగులవరం
11 అర్ధవీడు పాపినేనిపల్లి
12 అర్ధవీడు పెద్దకందుకూరు
13 అర్థవీడు రంగాపురం
14 అర్థవీడు వెలగలపాయ
15 అర్థవీడు యాచవరం
16 బెస్తవారిపేట అక్కపల్లి
17 బెస్తవారిపేట బసినేపల్లి
18 బెస్తవారిపేట బెస్తవారిపేట
19 బెస్తవారిపేట సిఎచ్.ఓబినేనిపల్లి
20 బెస్తవారిపేట చెట్టిచెర్ల
21 బెస్తవారిపేట గలిజేరుగుళ్ళ
22 బెస్తవారిపేట జె.బి.కె.పురం
23 బెస్తవారిపేట జె.సి.అగ్రహారం
24 బెస్తవారిపేట ఖాజిపురం
25 బెస్తవారిపేట కోనపల్లి
26 బెస్తవారిపేట ఎం.పి.చెరువు
27 బెస్తవారిపేట మోక్షగుండం
28 బెస్తవారిపేట నేకునంబాద్
29 బెస్తవారిపేట పి.ఓబినేనిపల్లి
30 బెస్తవారిపేట పి.వి.పురం
31 బెస్తవారిపేట పందిళ్ళపల్లి
32 బెస్తవారిపేట పిటికాయగుళ్ళ
33 బెస్తవారిపేట పూసలపాడు
34 బెస్తవారిపేట సలకలవీడు
35 చంద్రశేఖరపురం అంబవరం
36 చంద్రశేఖరపురం అంబవరం కొత్తపల్లి
37 చంద్రశేఖరపురం అనికలపల్లి
38 చంద్రశేఖరపురం అరివేముల
39 చంద్రశేఖరపురం అయ్యలూరివారిపల్లి
40 చంద్రశేఖరపురం బోయమడుగుల
41 చంద్రశేఖరపురం చంద్ర శేఖరపురం
42 చంద్రశేఖరపురం చెన్నపనాయునిపల్లి
43 చంద్రశేఖరపురం చెర్లోపల్లి
44 చంద్రశేఖరపురం చింతపూడి
45 చంద్రశేఖరపురం డి.జి.పేట
46 చంద్రశేఖరపురం కె.అగ్రహారం
47 చంద్రశేఖరపురం కంభంపాడు
48 చంద్రశేఖరపురం కోవిలంపాడు
49 చంద్రశేఖరపురం నల్లమడుగుల
50 చంద్రశేఖరపురం పెదరాజుపాలెం
51 చంద్రశేఖరపురం పెద్ద గోగులపల్లి
52 చంద్రశేఖరపురం పుల్లగూరపల్లి
53 చంద్రశేఖరపురం రెడ్డి గారి కొత్తపల్లి
54 చంద్రశేఖరపురం రేగులచిలక
55 చంద్రశేఖరపురం ఉప్పలపాడు
56 చంద్రశేఖరపురం వట్లబయలు
57 చంద్రశేఖరపురం వెంగనగుంట
58 చీమకుర్తి బండ్లమూడి
59 చీమకుర్తి బూదవాడ
60 చీమకుర్తి భూసరపల్లి
61 చీమకుర్తి చండ్రపాడు
62 చీమకుర్తి చిన రావిపాడు
63 చీమకుర్తి దేవరపాలెం
64 చీమకుర్తి ఇ.వి.పాలెం
65 చీమకుర్తి గాడిపర్తివారిపాలెం
66 చీమకుర్తి గోనుగుంట
67 చీమకుర్తి ఇలపవులూరు
68 చీమకుర్తి కె.వి.పాలెం
69 చీమకుర్తి మంచిలకపాడు
70 చీమకుర్తి మువ్వావారిపాలెం
71 చీమకుర్తి నేకునంబాదు
72 చీమకుర్తి నిప్పట్లపాడు
73 చీమకుర్తి పి.నాయుడుపాలెం
74 చీమకుర్తి పల్లామల్లి
75 చీమకుర్తి పిడతలపూడి
76 చీమకుర్తి పులికొండ
77 చీమకుర్తి ఆర్.సి.పురం
78 చీమకుర్తి ఆర్.ఎల్.పురం
79 చీమకుర్తి తొర్రగుడిపాడు
80 చీమకుర్తి యర్రగుడిపాడు
81 కంభం ఔరంగబాదు
82 కంభం చిన్న కంభం
83 కంభం కంభం
84 కంభం దర్గా
85 కంభం ఎచ్ గూడెం
86 కంభం జంగంగుంట్ల
87 కంభం కందులాపురం
88 కంభం ఎల్. కోట
89 కంభం లింగాపురం
90 కంభం నర్సిరెడ్డిపల్లి
91 కంభం పెద్దనల్లకాల్వ
92 కంభం రావిపాడు
93 కంభం తురిమెళ్ళ
94 కంభం యర్రబాలెం
95 దర్శి బండివెలిగండ్ల
96 దర్శి బసిరెడ్డిపల్లి
97 దర్శి బొట్లపాలెం
98 దర్శి చందలూరు
99 దర్శి దర్శి
100 దర్శి దేవవరం
101 దర్శి ఈస్ట్ చౌటపాలెం
102 దర్శి ఈస్ట్ వీరాయపాలెం
103 దర్శి ఈస్ట్ వెంకటాపురం
104 దర్శి జముకులదిన్నె
105 దర్శి కోర్లమడుగు
106 దర్శి కొత్తపల్లి
107 దర్శి లంకోజనపల్లి
108 దర్శి మారెడ్డిపల్లి
109 దర్శి పాపిరెడ్డిపల్లి
110 దర్శి పెదఉయ్యాలవాడ
111 దర్శి పోతకమురు
112 దర్శి పోతవరం
113 దర్శి రాజంపల్లి
114 దర్శి రామచంద్ర పురం
115 దర్శి శామంతపూడి
116 దర్శి టి.ఎస్.పురం
117 దర్శి తనంచింతల
118 దర్శి తుమ్మెదలపాడు
119 దర్శి వెంకటాచలంపల్లి
120 దర్శి యర్రావుబనపల్లి
121 దొనకొండ అరవల్లిపాడు
122 దొనకొండ భూమనపల్లి
123 దొనకొండ చందవరం
124 దొనకొండ దొనకొండ
125 దొనకొండ గంగదేవిపల్లి
126 దొనకొండ ఇండ్లచెరువు
127 దొనకొండ కొచ్చెర్లకోట
128 దొనకొండ మల్లంపేట
129 దొనకొండ మంగినపూడి
130 దొనకొండ పి.వెంకటాపురం
131 దొనకొండ పెద్దన్నపాలెం
132 దొనకొండ పోలేపల్లి
133 దొనకొండ రామాపురం
134 దొనకొండ రుద్రసముద్రం
135 దొనకొండ సంగాపురం
136 దొనకొండ తెల్లబాడు
137 దొనకొండ వద్దిపాడు
138 దొనకొండ వెస్ట్ లక్ష్మీపురం
139 దోర్నాల చిన్న దోర్నాల
140 దోర్నాల చిన్న గుడిపాడు
141 దోర్నాల దోర్నాల
142 దోర్నాల గంతవానిపల్లి
143 దోర్నాల జమ్మి దోర్నాల
144 దోర్నాల కటకనిపల్లి
145 దోర్నాల నల్లగుంట్ల
146 దోర్నాల పి.బొమ్మలాపురం
147 దోర్నాల రామచంద్రకోట
148 దోర్నాల వై.చెర్లోపల్లి
149 దోర్నాల యడవల్లి
150 గిద్దలూరు ఆదిమూర్తిపల్లి
151 గిద్దలూరు అంబవరం
152 గిద్దలూరు ఘడికోట
153 గిద్దలూరు జయరాంపురం
154 గిద్దలూరు కె.ఎస్.పల్లి
155 గిద్దలూరు కంచిపల్లి
156 గిద్దలూరు కొమ్మునూరు
157 గిద్దలూరు కొంగలవీడు
158 గిద్దలూరు కొత్తకోట
159 గిద్దలూరు ముండ్లపాడు
160 గిద్దలూరు నరవ
161 గిద్దలూరు ఓబులాపురం
162 గిద్దలూరు పొదలకొండపల్లి
163 గిద్దలూరు సంజీవరావుపేట
164 గిద్దలూరు తంబళ్ళపల్లి
165 గిద్దలూరు తిమ్మాపురం
166 గిద్దలూరు ఉయ్యలవాడ
167 గిద్దలూరు ఎల్లుపల్లి
168 హనుమంతునిపాడు దాసళ్ళపల్లి
169 హనుమంతునిపాడు దాసరిపల్లి
170 హనుమంతునిపాడు దొడ్డిచింతల
171 హనుమంతునిపాడు గాయంవారిపల్లి
172 హనుమంతునిపాడు ఎచ్.ఎం.పాడు
173 హనుమంతునిపాడు హనుమంతపురం
174 హనుమంతునిపాడు హజీపురం
175 హనుమంతునిపాడు కిష్టంపల్లి
176 హనుమంతునిపాడు కొండారెడ్డిపల్లి
177 హనుమంతునిపాడు కూటగుండ్ల
178 హనుమంతునిపాడు లింగంగుంట్ల
179 హనుమంతునిపాడు మహ్మదాపురం
180 హనుమంతునిపాడు మిట్టపాలెం
181 హనుమంతునిపాడు ముప్పాళ్ళపాడు
182 హనుమంతునిపాడు నల్లగండ్ల
183 హనుమంతునిపాడు నందనవనం
184 హనుమంతునిపాడు పెద గొల్లపల్లి
185 హనుమంతునిపాడు సీతారాంపురం
186 హనుమంతునిపాడు T తిమ్మారెడ్డిపల్లి
187 హనుమంతునిపాడు ఉమ్మనపల్లి
188 హనుమంతునిపాడు వాలిచెర్ల
189 హనుమంతునిపాడు వీరరాంపురం
190 హనుమంతునిపాడు వేములపాడు
191 కనిగిరి బడుగులేరు
192 కనిగిరి బల్లిపల్లి
193 కనిగిరి బొమ్మిరెడ్డిపల్లి
194 కనిగిరి చాకిరాల
195 కనిగిరి చల్లగిరిగల్ల
196 కనిగిరి చీర్లదిన్నె
197 కనిగిరి చిన అలవలపాడు
198 కనిగిరి చిన ఇర్లపాడు
199 కనిగిరి దిరిశవంచ
200 కనిగిరి గానుగపెంట
201 కనిగిరి గోసులవీడు
202 కనిగిరి గుడిపాడు
203 కనిగిరి గురవాజిపేట
204 కనిగిరి జమ్మలమడక
205 కనిగిరి క్రిష్ణాపురం
206 కనిగిరి ఎన్. గోళ్ళపల్లి
207 కనిగిరి పేరంగుడిపల్లి
208 కనిగిరి పోలవరం
209 కనిగిరి పునుగోడు
210 కనిగిరి తక్కెళ్ళపాడు
211 కనిగిరి తాళ్ళూరు
212 కనిగిరి తుమ్మగుంట
213 కనిగిరి వంగపాడు
214 కనిగిరి యడవల్లి
215 కనిగిరి ఏరువారిపల్లి
216 కొమరోలు అల్లినగరం
217 కొమరోలు బాదినేనిపల్లి
218 కొమరోలు బ్రాహ్మణపల్లి
219 కొమరోలు చింతలపల్లి
220 కొమరోలు దద్దవాడ
221 కొమరోలు ఇడమకల్లు
222 కొమరోలు కొమరోలు
223 కొమరోలు ముక్తాపురం
224 కొమరోలు నల్లగుంట్ల
225 కొమరోలు పుల్లారెడ్డిపల్లి
226 కొమరోలు రాజుపాలెం
227 కొమరోలు రెడ్డిచెర్ల
228 కొమరోలు సురవారిపల్లి
229 కొమరోలు తాటిచెర్ల
230 కొనకనమిట్ల బచ్చలకూరపాడు
231 కొనకనమిట్ల చినమనగుండం
232 కొనకనమిట్ల చినారికట్ల
233 కొనకనమిట్ల చింతగుంట
234 కొనకనమిట్ల గనివనిపాడు
235 కొనకనమిట్ల గరిమెనపెంట
236 కొనకనమిట్ల గార్లదిన్నె
237 కొనకనమిట్ల గొట్లగట్టు
238 కొనకనమిట్ల ఇరసలగుండం
239 కొనకనమిట్ల కాట్రగుంట
240 కొనకనమిట్ల కొనకనమిట్ల
241 కొనకనమిట్ల మంగాపురం
242 కొనకనమిట్ల మునగపాడు
243 కొనకనమిట్ల నాగంపల్లి
244 కొనకనమిట్ల నాగార్జునకుంట
245 కొనకనమిట్ల నాగిరెడ్డిపల్లె
246 కొనకనమిట్ల పెదారికట్ల
247 కొనకనమిట్ల రేగుమానిపల్లి
248 కొనకనమిట్ల సలనూతల
249 కొనకనమిట్ల సిద్దవరం
250 కొనకనమిట్ల తువ్వపాడు
251 కొనకనమిట్ల వద్దిమడుగు
252 కొనకనమిట్ల వాగెమడుగు
253 కొనకనమిట్ల వెలిగండ్ల
254 కొనకనమిట్ల వింజవర్తిపాడు
255 కొనకనమిట్ల ఎదురాళ్లపాడు
256 కొండపి అంకర్లపూడి
257 కొండపి చిన కండ్లగుంట
258 కొండపి చిన వెంకన్నపాలెం
259 కొండపి చోడవరం
260 కొండపి గోగినేనివారిపాలెం
261 కొండపి గుర్రప్పడియ
262 కొండపి ఇలవర
263 కొండపి కె. ఉప్పలపాడు
264 కొండపి కట్టుబడిపాలెం
265 కొండపి కొండేపి
266 కొండపి మిట్టపాలెం
267 కొండపి మూగచింతల
268 కొండపి ముప్పరాజుపాలెం
269 కొండపి ముప్పవరం
270 కొండపి నెన్నూరుపాడు
271 కొండపి పెదకండ్లగుంట
272 కొండపి పెరిదేపి
273 కొండపి పెట్లూరు
274 కొండపి వెన్నూరు
275 కొత్తపట్టణం అల్లూరు
276 కొత్తపట్టణం ఆలూరు
277 కొత్తపట్టణం ఈతముక్కల
278 కొత్తపట్టణం గాదేపాలెం
279 కొత్తపట్టణం గమళ్ళపాలెం
280 కొత్తపట్టణం గుండమాల
281 కొత్తపట్టణం కె. పల్లెపాలెం
282 కొత్తపట్టణం కొత్తపట్నం
283 కొత్తపట్టణం మడనూరు
284 కొత్తపట్టణం మోటుమాల
285 కొత్తపట్టణం పాదర్తి
286 కొత్తపట్టణం రాజుపాలెం
287 కొత్తపట్టణం రంగాయపాలెం
288 కొత్తపట్టణం సంకువారిగుంట
289 కురిచేడు అలవలపాడు
290 కురిచేడు ఆవులమంద
291 కురిచేడు బయ్యవరం
292 కురిచేడు బోధనంపాడు
293 కురిచేడు దేకనకొండ
294 కురిచేడు గంగ దొనకొండ
295 కురిచేడు కల్లూరు
296 కురిచేడు కురిచేడు
297 కురిచేడు నమశ్శివాయపురం
298 కురిచేడు పెద్దవరం
299 కురిచేడు పొట్లపాడు
300 కురిచేడు వెస్ట్ గంగవరం
301 కురిచేడు వెస్ట్ కాశిపురం
302 కురిచేడు వెస్ట్ నాయుడుపాలెం
303 కురిచేడు వెస్ట్ వీరాయపాలెం
304 మద్దిపాడు అన్నంగి
305 మద్దిపాడు బసవన్నపాలెం
306 మద్దిపాడు దొడ్డవరం
307 మద్దిపాడు దొడ్డవరప్పాడు
308 మద్దిపాడు గార్లపాడు
309 మద్దిపాడు ఘడియపూడి
310 మద్దిపాడు గుండ్లాపల్లి
311 మద్దిపాడు ఇనమనమెళ్లూరు
312 మద్దిపాడు కీర్తిపాడు
313 మద్దిపాడు కొలచనకోట
314 మద్దిపాడు లింగంగుంట
315 మద్దిపాడు మద్దిపాడు
316 మద్దిపాడు మల్లవరం
317 మద్దిపాడు నాగన్నపాలెం
318 మద్దిపాడు నందిపాడు
319 మద్దిపాడు నేలటూరు
320 మద్దిపాడు పెదకొత్తపల్లి
321 మద్దిపాడు రాచవారిపాలెం
322 మద్దిపాడు సీతారాంపురం
323 మద్దిపాడు వెల్లంపల్లి
324 మద్దిపాడు ఏడుగుండ్లపాడు
325 మార్కాపురం భూపతిపల్లి
326 మార్కాపురం బోడపాడు
327 మార్కాపురం బొండాలపాడు
328 మార్కాపురం చింతగుంట
329 మార్కాపురం గజ్జలకొండ
330 మార్కాపురం గోగులదిన్నె
331 మార్కాపురం గొట్టిపడియ
332 మార్కాపురం ఇడుపూరు
333 మార్కాపురం జామ్మనపల్లి
334 మార్కాపురం కె. కొత్తపల్లి
335 మార్కాపురం కోలభీమునిపాడు
336 మార్కాపురం కొండేపల్లి
337 మార్కాపురం మాల్యవంతునిపాడు
338 మార్కాపురం నాయుడుపల్లి
339 మార్కాపురం నికరంపల్లి
340 మార్కాపురం పెదనాగులవరంI
341 మార్కాపురం పెద్దయాచవరం
342 మార్కాపురం రామచంద్ర పురం
343 మార్కాపురం రాయవరం
344 మార్కాపురం తిప్పాయపాలెం
345 మార్కాపురం వేములకోట
346 మర్రిపూడి ఎ.ఆర్. పాలెం
347 మర్రిపూడి అంకేపల్లి
348 మర్రిపూడి చిలంకూరు
349 మర్రిపూడి చిమట
350 మర్రిపూడి ధర్మవరం
351 మర్రిపూడి గార్లపేట
352 మర్రిపూడి గుండ్లసముద్రం
353 మర్రిపూడి జువ్విగుంట
354 మర్రిపూడి కాకర్ల
355 మర్రిపూడి కెల్లంపల్లి
356 మర్రిపూడి కూచిపూడి
357 మర్రిపూడి మర్రిపూడి
358 మర్రిపూడి నరసరాజుపాలెం
359 మర్రిపూడి పన్నూరు
360 మర్రిపూడి రామాయపాలెం
361 మర్రిపూడి రావెళ్ళవారిపాలెం
362 మర్రిపూడి రేగలగడ్డ
363 మర్రిపూడి తంగెళ్ళ
364 మర్రిపూడి వల్లాయపాలెం
365 మర్రిపూడి వేమవరం
366 మర్రిపూడి వెంకటకృష్ణపురం
367 ముండ్లమూరు బి.వి.పాలెం
368 ముండ్లమూరు భీమవరం
369 ముండ్లమూరు ఈస్ట్ కంభంపాడు
370 ముండ్లమూరు ఈదర
371 ముండ్లమూరు జమ్మలమడక
372 ముండ్లమూరు కెల్లంపల్లి
373 ముండ్లమూరు మారెళ్ళ
374 ముండ్లమూరు ముండ్లమూరు
375 ముండ్లమూరు నాయుడుపాలెం
376 ముండ్లమూరు నూజెళ్ళపల్లి
377 ముండ్లమూరు పసుపుగల్లు
378 ముండ్లమూరు పెద ఉల్లగల్లు
379 ముండ్లమూరు పోలవరం
380 ముండ్లమూరు పులిపాడు
381 ముండ్లమూరు పురిమెట్ల
382 ముండ్లమూరు శంకరపురం
383 ముండ్లమూరు శింగనపాలెం
384 ముండ్లమూరు ఉమామహేశ్వరపురం
385 ముండ్లమూరు వేముల
386 నాగలుప్పలపాడు అమ్మనబ్రోలు
387 నాగలుప్పలపాడు సి.హెచ్. ఉప్పలపాడు
388 నాగలుప్పలపాడు చదలవాడ
389 నాగలుప్పలపాడు చేకూరపాడు
390 నాగలుప్పలపాడు చౌటపాలెం
391 నాగలుప్పలపాడు ఈదుమూడి
392 నాగలుప్పలపాడు హెచ్.నిడమనూరు
393 నాగలుప్పలపాడు కె. తక్కెళ్ళపాడు
394 నాగలుప్పలపాడు కనపర్తి
395 నాగలుప్పలపాడు కండ్లగుంట
396 నాగలుప్పలపాడు కొత్తకోట
397 నాగలుప్పలపాడు యం.ముప్పాళ్ళ
398 నాగలుప్పలపాడు మాచవరం
399 నాగలుప్పలపాడు మద్దిరాలపాడు
400 నాగలుప్పలపాడు మట్టిగుంట
401 నాగలుప్పలపాడు యన్.జి.పాడు
402 నాగలుప్పలపాడు ఓబన్నపాలెం
403 నాగలుప్పలపాడు ఒమ్మెవరం
404 నాగలుప్పలపాడు పోతవరం
405 నాగలుప్పలపాడు రాపర్ల
406 నాగలుప్పలపాడు తిమ్మసముద్రం
407 నాగలుప్పలపాడు ఉప్పుగుండూరు
408 నాగలుప్పలపాడు వినోదరాయునిపాలెం
409 ఒంగోలు బొద్దులూరివారిపాలెం
410 ఒంగోలు చేజర్ల
411 ఒంగోలు చింతాయగారిపాలెం
412 ఒంగోలు దశరాజుపల్లి
413 ఒంగోలు దేవరంపాడు
414 ఒంగోలు దేవరంపాడు హెచ్.డబ్యూ
415 ఒంగోలు గుండాయపాలెం
416 ఒంగోలు కరవది
417 ఒంగోలు మండువవారిపాలెం
418 ఒంగోలు పాతపాడు
419 ఒంగోలు సర్వేరెడ్డిపాలెం
420 ఒంగోలు ఉలిచి
421 ఒంగోలు వలేటివారిపాలెం
422 ఒంగోలు యరజర్ల
423 పామూరు అయ్యనకోట
424 పామూరు అయ్యవారిపల్లి
425 పామూరు బలిజపాలెం
426 పామూరు బోదవాడ
427 పామూరు బొట్లగూడూరు
428 పామూరు బుక్కాపురం
429 పామూరు చిలంకూరు
430 పామూరు చింతలపాలెం
431 పామూరు దాదిరెడ్డిపల్లి
432 పామూరు దూబగుంట
433 పామూరు ఈస్ట్ కట్టకిందపల్లి
434 పామూరు ఈస్ట్ కోడిగుడ్లపాడు
435 పామూరు ఇనిమెర్ల
436 పామూరు కంబాలదిన్నె
437 పామూరు కోడిగుంపల
438 పామూరు లక్ష్మీనరసాపురం
439 పామూరు మార్కొండాపురం
440 పామూరు మోపాడు
441 పామూరు నర్రమారెళ్ళ
442 పామూరు నుచ్చుపొద
443 పామూరు పామూరు
444 పామూరు రావిగుంటపల్లి
445 పామూరు వగ్గంపల్లి
446 పామూరు వీరభద్రాపురం
447 పామూరు వెస్ట్ కట్టకిందపల్లి
448 పెద్దారవీడు బి. చెర్లోపల్లి
449 పెద్దారవీడు బద్వీడు
450 పెద్దారవీడు బోయడగుంపల
451 పెద్దారవీడు చట్లమిట్ట
452 పెద్దారవీడు దేవరాజుగట్టు
453 పెద్దారవీడు గొబ్బూరు
454 పెద్దారవీడు గుండంచెర్ల
455 పెద్దారవీడు కలనూతల
456 పెద్దారవీడు కంభంపాడు
457 పెద్దారవీడు మద్దలకట్ట
458 పెద్దారవీడు పెద్దారవీడు
459 పెద్దారవీడు పుచ్చకాయలపల్లి
460 పెద్దారవీడు రామాయపాలెం
461 పెద్దారవీడు రేగుమణిపల్లి
462 పెద్దారవీడు యస్. కొత్తపల్లి
463 పెద్దారవీడు సానికవరం
464 పెద్దారవీడు సుంకేసుల
465 పెద్దారవీడు తంగిరాలపల్లి
466 పెద్దారవీడు తోకపల్లి
467 పెదచెర్లోపల్లి బెట్టుపల్లి
468 పెదచెర్లోపల్లి చిన్నవరిమడుగు
469 పెదచెర్లోపల్లి చింతగుంపల్లి
470 పెదచెర్లోపల్లి చౌటగోగులపల్లి
471 పెదచెర్లోపల్లి గూడేవారిపాలెం
472 పెదచెర్లోపల్లి గుంటుపల్లి
473 పెదచెర్లోపల్లి లక్ష్మక్కపల్లి
474 పెదచెర్లోపల్లి మారెళ్ళ
475 పెదచెర్లోపల్లి ముద్దపాడు
476 పెదచెర్లోపల్లి మురుగుమ్మి
477 పెదచెర్లోపల్లి నేరేడుపల్లి
478 పెదచెర్లోపల్లి పెద అలవలపాడు
479 పెదచెర్లోపల్లి పెదచెర్లోపల్లి
480 పెదచెర్లోపల్లి పెదఇర్లపాడు
481 పెదచెర్లోపల్లి పోతవరం
482 పెదచెర్లోపల్లి తలకొండపాడు
483 పెదచెర్లోపల్లి వెంగళాయపల్లి
484 పెదచెర్లోపల్లి వేపగుంపల్లి
485 పోదిలి అక్కచెరువు
486 పోదిలి ఆముదాలపల్లి
487 పోదిలి అన్నవరం
488 పోదిలి ఈగలపాడు
489 పోదిలి జువ్వలేరు
490 పోదిలి కంభాలపాడు
491 పోదిలి కొండాయపాలెం
492 పోదిలి కుంచేపల్లి
493 పోదిలి మాదాలవారిపాలెం
494 పోదిలి మల్లవరం
495 పోదిలి మూగచింతల
496 పోదిలి నందిపాలెం
497 పోదిలి ఓబులక్కపల్లె
498 పోదిలి పాములపాడు
499 పోదిలి పొదిలి
500 పోదిలి సూదనగుంట
501 పోదిలి తలమల్ల
502 పోదిలి తుమ్మగుంట
503 పోదిలి ఉప్పలపాడు
504 పోదిలి ఏలూరు
505 పొన్నలూరు బోగనంపాడు
506 పొన్నలూరు చెన్నిపాడు
507 పొన్నలూరు చెరుకూరు
508 పొన్నలూరు చౌటపాలెం
509 పొన్నలూరు ఇప్పగుంట
510 పొన్నలూరు కె.అగ్రహారం
511 పొన్నలూరు కోటపాడు
512 పొన్నలూరు యం.యం.పాలెం
513 పొన్నలూరు మాలెపాడు
514 పొన్నలూరు ముప్పాళ్ళ
515 పొన్నలూరు నాగిరెడ్డిపాలెం
516 పొన్నలూరు పి.వి. పాలెం
517 పొన్నలూరు పొన్నలూరు
518 పొన్నలూరు పైరెడ్డిపాలెం
519 పొన్నలూరు రాజోలుపాడు
520 పొన్నలూరు రావులకొల్లు
521 పొన్నలూరు యస్.బి.పాలెం
522 పొన్నలూరు యస్.ఆర్.పాలెం
523 పొన్నలూరు తిమ్మపాలెం
524 పొన్నలూరు ఉప్పలదిన్నె
525 పొన్నలూరు వెల్లటూరు
526 పొన్నలూరు వేంపాడు
527 పొన్నలూరు వెంకుపాలెం
528 పొన్నలూరు జడ్.మేకపాడు
529 పుల్లలచెరువు చాపలమడుగు
530 పుల్లలచెరువు గంగవరం
531 పుల్లలచెరువు ఐ.టి. వరం
532 పుల్లలచెరువు కవలకుంట్ల
533 పుల్లలచెరువు కొమరోలు
534 పుల్లలచెరువు మల్లపాలెం
535 పుల్లలచెరువు మానేపల్లి
536 పుల్లలచెరువు మర్రివేముల
537 పుల్లలచెరువు ముటుకుల
538 పుల్లలచెరువు నాయుడుపాలెం
539 పుల్లలచెరువు పిడికిటివానిపల్లి
540 పుల్లలచెరువు పుల్లలచెరువు
541 పుల్లలచెరువు రాచకొండ
542 పుల్లలచెరువు సాతకోడు
543 పుల్లలచెరువు యండ్రపల్లి
544 రాచర్ల ఆకవీడు
545 రాచర్ల అనుమలపల్లి
546 రాచర్ల చినగనిపల్లి
547 రాచర్ల చోళ్ళవీడు
548 రాచర్ల గౌతవరం
549 రాచర్ల గుడిమెట్ల
550 రాచర్ల జె.పి. చెరువు
551 రాచర్ల కాలువపల్లి
552 రాచర్ల ఒద్దులవాగుపల్లి
553 రాచర్ల పాలకవీడు
554 రాచర్ల రాచర్ల
555 రాచర్ల సత్యవోలు
556 రాచర్ల సోమిదేవిపల్లి
557 రాచర్ల యడవల్లి
558 సంతనూతలపాడు బొడ్డువానిపాలెం
559 సంతనూతలపాడు చండ్రపాలెం
560 సంతనూతలపాడు చిలకపాడు
561 సంతనూతలపాడు ఎండ్లూరు
562 సంతనూతలపాడు ఎనికపాడు
563 సంతనూతలపాడు గుమ్మళంపాడు
564 సంతనూతలపాడు గురవారెడ్డిపాలెం
565 సంతనూతలపాడు కామేపల్లివారిపాలెం
566 సంతనూతలపాడు కొనగనివారిపాలెం
567 సంతనూతలపాడు యం.వేములపాడు
568 సంతనూతలపాడు మద్దులూరు
569 సంతనూతలపాడు మంగమూరు
570 సంతనూతలపాడు మైనంపాడు
571 సంతనూతలపాడు పి.గుడిపాడు
572 సంతనూతలపాడు పి.తక్కెళ్ళపాడు
573 సంతనూతలపాడు ఆర్.యల్.పురం
574 సంతనూతలపాడు రుద్రవరం
575 సంతనూతలపాడు ఎస్.ఎన్.పాడు
576 శింగరాయకొండ బింగినపల్లి
577 శింగరాయకొండ కలికివాయ
578 శింగరాయకొండ కనుమళ్ళ
579 శింగరాయకొండ మూలగుంటపాడు
580 శింగరాయకొండ ఓల్డ్ సింగరాయకొండ
581 శింగరాయకొండ పాకల
582 శింగరాయకొండ శానంపూడి
583 శింగరాయకొండ శింగరాయకొండ
584 శింగరాయకొండ సోమరాజుపల్లి
585 శింగరాయకొండ ఊళ్ళపాలెం
586 టంగుటూరు ఆలకూరపాడు
587 టంగుటూరు అనంతవరం
588 టంగుటూరు జమ్ములపాలెం
589 టంగుటూరు జయవరం
590 టంగుటూరు కాకుటూరివారిపాలెం
591 టంగుటూరు కందులూరు
592 టంగుటూరు కారుమంచి
593 టంగుటూరు కొణిజేడు
594 టంగుటూరు యం.నిడమనూరు
595 టంగుటూరు మల్లవరప్పాడు
596 టంగుటూరు మర్లపాడు
597 టంగుటూరు పొందూరు
598 టంగుటూరు సూరారెడ్డిపాలెం
599 టంగుటూరు టి.నాయుడుపాలెం
600 టంగుటూరు టంగుటూరు
601 టంగుటూరు వేలూరు
602 టంగుటూరు వాసెపల్లిపాడు
603 టంగుటూరు వెలగపూడి
604 తర్లుపాడు చెన్నారెడ్డిపల్లి
605 తర్లుపాడు గానుగపెంట
606 తర్లుపాడు గొల్లపల్లి
607 తర్లుపాడు జగన్నాధపురం
608 తర్లుపాడు కలుజువ్వలపాడు
609 తర్లుపాడు కేతగుడిపి
610 తర్లుపాడు మంగలకుంట
611 తర్లుపాడు మీర్జాపేట
612 తర్లుపాడు నాగెళ్ళముడుపు
613 తర్లుపాడు పోతలపాడు
614 తర్లుపాడు రాగసముద్రం
615 తర్లుపాడు సీతానాగులవరం
616 తర్లుపాడు సూరేపల్లె
617 తర్లుపాడు తాడివారిపల్లి
618 తర్లుపాడు తర్లుపాడు
619 తర్లుపాడు తుమ్మల చెరువు
620 తాళ్లూరు బెల్లంకొండవారిపాలెం
621 తాళ్లూరు బొద్దికూరపాడు
622 తాళ్లూరు దోసకాయలపాడు
623 తాళ్లూరు ఈస్ట్ గంగవరం
624 తాళ్లూరు కొర్రపాటివారిపాలెం
625 తాళ్లూరు లక్కవరం
626 తాళ్లూరు మాధవరం
627 తాళ్లూరు మల్కాపురం
628 తాళ్లూరు మన్నేపల్లె
629 తాళ్లూరు నాగంబొట్లపాలెం
630 తాళ్లూరు రామభద్రపురం
631 తాళ్లూరు శివరామపురం
632 తాళ్లూరు తాళ్లూరు
633 తాళ్లూరు తురకపాలెం
634 తాళ్లూరు వెలుగువారిపాలెం
635 తాళ్లూరు విఠలాపురం
636 త్రిపురాంతకం డి.వి.యన్.కాలనీ
637 త్రిపురాంతకం దూపాడు
638 త్రిపురాంతకం ఎండూరివారిపాలెం
639 త్రిపురాంతకం జి.ఉమ్మడివరం
640 త్రిపురాంతకం గణపవరం
641 త్రిపురాంతకం గొల్లపల్లి
642 త్రిపురాంతకం కె.అన్నసముద్రం
643 త్రిపురాంతకం కంకణాలపల్లి
644 త్రిపురాంతకం కేశినేనిపల్లి
645 త్రిపురాంతకం లేళ్ళపల్లి
646 త్రిపురాంతకం మేడపి
647 త్రిపురాంతకం మిరియంపల్లి
648 త్రిపురాంతకం మిట్టపాలెం
649 త్రిపురాంతకం ముడివేముల
650 త్రిపురాంతకం నడిగడ్డ
651 త్రిపురాంతకం ఒడ్డుపాలెం
652 త్రిపురాంతకం పి.అన్నసముద్రం
653 త్రిపురాంతకం రాజుపాలెం
654 త్రిపురాంతకం రామసముద్రం
655 త్రిపురాంతకం సోమేపల్లి
656 త్రిపురాంతకం త్రిపురాంతకం
657 త్రిపురాంతకం వెల్లమపల్లి
658 త్రిపురాంతకం విశ్వనాధపురం
659 వెలిగండ్ల బల్లవరం
660 వెలిగండ్ల చోడవరం
661 వెలిగండ్ల గన్నవరం
662 వెలిగండ్ల గోకులం
663 వెలిగండ్ల గుడిపాటిపల్లి
664 వెలిగండ్ల హుస్సేన్ పురం
665 వెలిగండ్ల ఇమ్మడిచెరువు
666 వెలిగండ్ల జాళ్లపాలెం
667 వెలిగండ్ల కంకణంపాడు
668 వెలిగండ్ల కొటాలపల్లి
669 వెలిగండ్ల మరపగుంట
670 వెలిగండ్ల మొగళ్లూరు
671 వెలిగండ్ల మోటుపల్లి
672 వెలిగండ్ల నాగిరెడ్డిపల్లి
673 వెలిగండ్ల పి.యన్.వరం
674 వెలిగండ్ల పి. రాళ్లపల్లి
675 వెలిగండ్ల పండువ
676 వెలిగండ్ల రామగోపాలపురం
677 వెలిగండ్ల రామలింగాపురం
678 వెలిగండ్ల వెదుళ్ళచెరువు
679 వెలిగండ్ల వెలిగండ్ల
680 యర్రగొండపాలెం ఆమనిగుడిపాడు
681 యర్రగొండపాలెం బోయలపల్లి
682 యర్రగొండపాలెం గంగపాలెం
683 యర్రగొండపాలెం గంజివారిపల్లి
684 యర్రగొండపాలెం గోళ్ళవిడిపి
685 యర్రగొండపాలెం గురిజేపల్లి
686 యర్రగొండపాలెం గుర్రపుశాల
687 యర్రగొండపాలెం కొలుకుల
688 యర్రగొండపాలెం మిల్లంపల్లి
689 యర్రగొండపాలెం మొగుళ్ళపల్లి
690 యర్రగొండపాలెం నరసాయపాలెం
691 యర్రగొండపాలెం తమ్మడపల్లి
692 యర్రగొండపాలెం వాదంపల్లి
693 యర్రగొండపాలెం వీరభద్రాపురం
694 యర్రగొండపాలెం వెంకటాద్రిపాలెం
695 యర్రగొండపాలెం యర్రగొండపాలెం
696 జరుగుమల్లి అక్కచెరువుపాలెం
697 జరుగుమల్లి చతుకుపాడు
698 జరుగుమల్లి చింతలపాలెం
699 జరుగుమల్లి చిర్రికూరపాడు
700 జరుగుమల్లి దావగూడూరు
701 జరుగుమల్లి కె. బిట్రగుంట
702 జరుగుమల్లి కామేపల్లి
703 జరుగుమల్లి ఎన్.ఎన్.కండ్రిక
704 జరుగుమల్లి నందనవనం
705 జరుగుమల్లి నరసింగోలు
706 జరుగుమల్లి పాలేటిపాడు
707 జరుగుమల్లి పచ్చవ
708 జరుగుమల్లి ఫైడిపాడు
709 జరుగుమల్లి ఆర్.సి.పురం
710 జరుగుమల్లి రెడ్డి పాలెం
711 జరుగుమల్లి తూమాడు
712 జరుగుమల్లి వర్దినేనిపాలెం
713 జరుగుమల్లి వావిలేటిపాడు
714 జరుగుమల్లి ఎడ్లూరపాడు
715 జరుగుమల్లి జరుగుమల్లి