జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరియు ఎస్.ఎన్.పాడు ఎమ్మెల్యే గారు 14-10-2019 న గుండ్ల కమ్మ రిజర్వాయర్‌లో మీనోత్సవం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు

ప్రచురణ తేది : 15/10/2019

12345