ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ. డాక్టర్ పోలా భాస్కర్ గారు కోవిడ్ -19 కరోనా వైరస్ పై చిమకుర్తిలోని ఎం‌పిడిఓ కార్యాలయంలో 2.5.2020 న సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

ప్రచురణ తేది : 02/05/2020

1
2
3
4
5