ముగించు

తేది: 03.10.2020న స్పందన సమావేశ మందిరం నందు ఆలయాల భద్రత పై ఎండోమెంట్ మరియు పోలీస్ శాఖలతో జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ పోల భాస్కర్, జిల్లా ఎస్.పి. శ్రీ సిద్ధార్థ కౌశల్, సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.

ప్రచురణ తేది : 06/10/2020

four three two one