ముగించు

తేది:27/08/2021 ప్రకాశం భవనంలోని స్పందన సమావేశ మందిరంలో పత్రిక విలేకరులకు అక్రిడేషన్ కార్డులు ను జారీచేసిన విద్యుత్ శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి గారు జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ప్రవీణ్ కుమార్ ఐ.ఏ.ఎస్.

ప్రచురణ తేది : 28/08/2021

one

two

three

four

five