ముగించు

“బాలికలు, మహిళల హక్కులు మరియు చట్టాలు పై అవగాహన సదస్సు“ స్పందన మీటింగ్ హాల్ లో జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మహిళా కమిషన్ ఛైర్మన్ శ్రీమతి వి పద్మావతి గారు , జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ పోలా భాస్కర్ గారు , జిల్లా ఎస్ పి గారు మరియు జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ చేతన్ గారు మరియు జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు

ప్రచురణ తేది : 07/12/2020

december 5th

december 5th two

december 5th three

december 5th four