ముగించు

14.02.2023 న మండల స్థాయి అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ ఏ ఎస్ దినేష్ కుమార్ గారు.

ప్రచురణ తేది : 15/02/2023

1
2
3