ముగించు

20-01-2023 న కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీ A S దినేష్ కుమార్ I.A.S. గారు , SP శ్రీమతి మాలిక గార్గ్ గారు, ఒంగోలు లోని కలెక్టర్ సమావేశ మందిరంలో రోడ్డు భద్రతపై సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.

ప్రచురణ తేది : 21/01/2023

1
2
3