ముగించు

20.11.2023 న గ్రామీణ మౌలిక వసతుల కల్పన నిధి’ పై నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి సమీక్ష కమిటీ సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్ శ్రీ. ఏ.ఎస్.దినేష్ కుమార్ గారు.

ప్రచురణ తేది : 21/11/2023

1
2
3