ముగించు

22.1.24 న ఓటర్ల జాబితా ఫైనల్ పబ్లికేషన్ పై నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ. ఏ.ఎస్.దినేష్ కుమార్ గారు, జాయింట్ కలెక్టర్ శ్రీ. కె. శ్రీనివాసులు గారు.

ప్రచురణ తేది : 23/01/2024

1
2
3