ముగించు

23.4.2021 న డ్వాక్రా మహిళలకు సున్నా వడ్డీ రాయితీ సొమ్ము విడుదల సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్న కలెక్టర్ శ్రీ పోల భాస్కర్ గారు .

ప్రచురణ తేది : 24/04/2021

1
2
3
4