ముగించు

7.10.3021 : పీ.వీ.ఆర్. బాలుర ఉన్నత పాఠశాల మైదానంలో నిర్వహించిన వై.ఎస్.ఆర్.ఆసరా పథకం రెండో విడత ప్రారంభ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్మోహన్ రెడ్డి, పాల్గొన్న మంత్రులు, ఎం.పీ.లు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీ, ఇతర ఉన్నతాధికారులు.

ప్రచురణ తేది : 11/10/2021

cm programm

cm programm

cm prograaa

aasara

aasa

four

five

six

seven