ముగించు

సామాజిక భద్రత

జిల్లా గ్రామీణ అభివృద్ధి ఏజెన్సీ క్రింది నాలుగు సేవలను మీసేవా ద్వారా జారీచేయును. ఆ సేవలు ఏవనగా.

మీసేవా సేవలు – గ్రామాభివృద్ది ఏజెన్సీ

సేవ యొక్క పేరు

  1. వస్తువులు మరియు ఉపకరణముల కొరకు అభ్యర్ధన
  2. మూలస్థాన ధృవీకరణ పత్రము కొరకు అభ్యర్ధన
  3. ఎన్.టి.ఆర్. భరోసా, ఎస్.ఎస్.పి. చెల్లింపులు
  4. ఇసుక కొరకు చెల్లింపులు

Visithttp://ntrbharosa.ap.gov.in/NBP/

ఒంగోలు

ప్రాంతము : డి‌ఆర్‌డిఏ వెలుగు బిల్డింగ్ | పిన్ కోడ్ : 523001