ముగించు

2.శ్రీ జి.వి.మురళి., ఐ.ఎ.ఎస్

1

ఒంగోలు

ఇమెయిల్ : jc_pkm[at]ap[dot]gov[dot]in
హోదా : జాయింట్ కల్లెక్టర్, గ్రామ వార్డు సెక్రటేరియట్ మరియు డెవలప్మెంట్
ఫోన్ : 8886616002