ముగించు

మండలాలు

మండలాలు
డివిజన్ పేరు క్రమ సంఖ్య మండలం పేరు హోదా చరవాణి
1.ఒంగోలు 1 చీమకుర్తి తహశీల్దార్ 9281034445
2 కొత్త పట్నం తహశీల్దార్ 9281034447
3 మద్దిపాడు తహశీల్దార్ 9281034448
4 నాగులుప్పలపాడు తహశీల్దార్ 9281034450
5 ఒంగోలు తహశీల్దార్ 9281034451
6 సంతనూతలపాడు తహశీల్దార్ 9281034453
7 టంగుటూరు తహశీల్దార్ 9281034456
2.కనిగిరి 8 చంద్ర శేఖర పురం తహశీల్దార్ 9281034459
9 దరిశి తహశీల్దార్ 9281034460
10 దొనకొండ తహశీల్దార్ 9281034462
11 హనుమంతునిపాడు తహశీల్దార్ 9281034463
12 కనిగిరి తహశీల్దార్ 9281034464
13 కొనకనమిట్ల తహశీల్దార్ 9281034465
14 కొండేపీ తహశీల్దార్ 9281034446
15 కురిచేడు తహశీల్దార్ 9281034467
16 మర్రిపూడి తహశీల్దార్ 9281034468
17 ముండ్లమూరు తహశీల్దార్ 9281034449
18 పామూరు తహశీల్దార్ 9281034470
19 పెద్దచేర్లోపల్లి తహశీల్దార్ 9281034469
20 పొదిలి తహశీల్దార్ 9281034471
21 పొన్నలూరు తహశీల్దార్ 9281034472
22 సింగరాయకొండ తహశీల్దార్ 9281034454
23 తాళ్ళూరు తహశీల్దార్ 9281034457
24 తర్లుపాడు తహశీల్దార్ 9281034484
25 వెలిగండ్ల తహశీల్దార్ 9281034473
26 జరుగుమల్లి తహశీల్దార్ 9281034458
3.మార్క పురం 27 అర్ధవీడు తహశీల్దార్ 9281034474
28 బెస్తవారిపేట తహశీల్దార్ 9281034475
29 కంభం తహశీల్దార్ 9281034476
30 దోర్నాల తహశీల్దార్ 9281034477
31 గిద్దలూరు తహశీల్దార్ 9281034478
32 కొమరోలు తహశీల్దార్ 9281034479
33 మార్కాపురం తహశీల్దార్ 9281034480
34 పెద్దారవీడు తహశీల్దార్ 9281034481
35 పుల్లలచెరువు తహశీల్దార్ 9281034482
36 రాచర్ల తహశీల్దార్ 9281034483
37 త్రిపురాంతకం తహశీల్దార్ 9281034485
38 యర్రగొండపాలెం తహశీల్దార్ 9281034486