ముగించు

మండలాలు

మండలాలు
డివిజన్ పేరు క్రమ సంఖ్య మండలం పేరు హోదా చరవాణి
1.ఒంగోలు 1 చీమకుర్తి తహశీల్దార్ 8886616025
2 కొత్త పట్నం తహశీల్దార్ 8886616035
3 మద్దిపాడు తహశీల్దార్ 8886616036
4 నాగులుప్పలపాడు తహశీల్దార్ 8886616038
5 ఒంగోలు తహశీల్దార్ 8886616039
6 సంతనూతలపాడు తహశీల్దార్ 8886616043
7 టంగుటూరు తహశీల్దార్ 8886616046
2.కనిగిరి 8 చంద్ర శేఖర పురం తహశీల్దార్ 8886616049
9 దరిశి తహశీల్దార్ 8886616052
10 దొనకొండ తహశీల్దార్ 8886616053
11 హనుమంతునిపాడు తహశీల్దార్ 8886616056
12 కనిగిరి తహశీల్దార్ 8886616059
13 కొనకనమిట్ల తహశీల్దార్ 8886616057
14 కొండేపీ తహశీల్దార్ 8886616062
15 కురిచేడు తహశీల్దార్ 8886616063
16 మర్రిపూడి తహశీల్దార్ 8886616065
17 ముండ్లమూరు తహశీల్దార్ 8886616067
18 పామూరు తహశీల్దార్ 8886616069
19 పెద్దచేర్లోపల్లి తహశీల్దార్ 8886616068
20 పొదిలి తహశీల్దార్ 8886616072
21 పొన్నలూరు తహశీల్దార్ 8886616073
22 సింగరాయకొండ తహశీల్దార్ 8886616074
23 తాళ్ళూరు తహశీల్దార్ 8886616075
24 తర్లుపాడు తహశీల్దార్ 8886616076
25 వెలిగండ్ల తహశీల్దార్ 8886616082
26 జరుగుమల్లి తహశీల్దార్ 8886616083
3.మార్క పురం 27 అర్ధవీడు తహశీల్దార్ 8886616084
28 బెస్తవారిపేట తహశీల్దార్ 8886616085
29 కంభం తహశీల్దార్ 8886616086
30 దోర్నాల తహశీల్దార్ 8886616087
31 గిద్దలూరు తహశీల్దార్ 8886616089
32 కొమరోలు తహశీల్దార్ 8886616092
33 మార్కాపురం తహశీల్దార్ 8886616093
34 పెద్దారవీడు తహశీల్దార్ 8886616095
35 పుల్లలచెరువు తహశీల్దార్ 8886616094
36 రాచర్ల తహశీల్దార్ 8886616096
37 త్రిపురాంతకం తహశీల్దార్ 8886616097
38 యర్రగొండపాలెం తహశీల్దార్ 8886616098