ముగించు

మండలాలు

మండలాలు
డివిజన్ పేరు క్రమ సంఖ్య మండలం పేరు హోదా చరవాణి
1.ఒంగోలు 1 అద్దంకి తహశీల్దార్ 8886616023
2 బల్లికురవ తహశీల్దార్ 8886616024
3 చీమకుర్తి తహశీల్దార్ 8886616025
4 చినగంజాం తహశీల్దార్ 8886616026
5 చీరాల తహశీల్దార్ 8886616027
6 ఇంకొల్లు తహశీల్దార్ 8886616029
7 జనకవరం పంగులూరు తహశీల్దార్ 8886616028
8 కారంచేడు తహశీల్దార్ 8886616032
9 కొరిశపాడు తహశీల్దార్ 8886616034
10 కొత్త పట్నం తహశీల్దార్ 8886616035
11 మద్దిపాడు తహశీల్దార్ 8886616036
12 మర్టూరు తహశీల్దార్ 8886616037
13 నాగులుప్పలపాడు తహశీల్దార్ 8886616038
14 ఒంగోలు తహశీల్దార్ 8886616039
15 పర్చూరు తహశీల్దార్ 8886616042
16 సంతమాగులూరు తహశీల్దార్ 8886616045
17 సంతనూతలపాడు తహశీల్దార్ 8886616043
18 టంగుటూరు తహశీల్దార్ 8886616046
19 వేటపాలెం తహశీల్దార్ 8886616047
20 యద్దనపూడి తహశీల్దార్ 8886616048
2.కందుకూరు 21 చంద్రశేఖరపురం తహశీల్దార్ 8886616049
22 దరిశి తహశీల్దార్ 8886616052
23 దొనకొండ తహశీల్దార్ 8886616053
24 గుడ్లూరు తహశీల్దార్ 8886616054
25 హనుమంతునిపాడు తహశీల్దార్ 8886616056
26 కందుకూరు తహశీల్దార్ 8886616058
27 కనిగిరి తహశీల్దార్ 8886616059
28 కొనకనమిట్ల తహశీల్దార్ 8886616057
29 కొండేపీ తహశీల్దార్ 8886616062
30 కురిచేడు తహశీల్దార్ 8886616063
31 లింగసముద్రం తహశీల్దార్ 8886616064
32 మర్రిపూడి తహశీల్దార్ 8886616065
33 ముండ్లమూరు తహశీల్దార్ 8886616067
34 పామూరు తహశీల్దార్ 8886616069
35 పెద్దచేర్లోపల్లి తహశీల్దార్ 8886616068
36 పొదిలి తహశీల్దార్ 8886616072
37 పొన్నలూరు తహశీల్దార్ 8886616073
38 సింగరాయకొండ తహశీల్దార్ 8886616074
39 తాళ్ళూరు తహశీల్దార్ 8886616075
40 తర్లుపాడు తహశీల్దార్ 8886616076
41 ఉలవపాడు తహశీల్దార్ 8886616078
42 వెలిగండ్ల తహశీల్దార్ 8886616082
43 వలేటివారిపాలెం తహశీల్దార్ 8886616079
44 జరుగుమల్లి తహశీల్దార్ 8886616083
3.మార్క పురం 45 అర్ధవీడు తహశీల్దార్ 8886616084
46 బెస్తవారిపేట తహశీల్దార్ 8886616085
47 కంభం తహశీల్దార్ 8886616086
48 దోర్నాల తహశీల్దార్ 8886616087
49 గిద్దలూరు తహశీల్దార్ 8886616089
50 కొమరోలు తహశీల్దార్ 8886616092
51 మార్కాపురం తహశీల్దార్ 8886616093
52 పెద్దారవీడు తహశీల్దార్ 8886616095
53 పుల్లలచెరువు తహశీల్దార్ 8886616094
54 రాచర్ల తహశీల్దార్ 8886616096
55 త్రిపురాంతకం తహశీల్దార్ 8886616097
56 యర్రగొండపాలెం తహశీల్దార్ 8886616098