ముగించు

అత్యవసర సేవలు

  • పరిష్కార వేదిక : 08922-274410,11,12,13,16
  • చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ : 1098
  • విమెన్ హెల్ప్ లైన్ : 1091
  • రెస్చుఎ అండ్ రిలీఫ్ : 1070
  • క్రైమ్ స్తోప్పేర్ : 1090, 100
  • స్టేట్ కాల్ సెంటర్ : 1100
  • ఫైర్ : 100
  • మెడికల్ హెల్ప్ లైన్ : 108
  • బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ : 1503 / 1800-180-1503