ముగించు

అద్దంకి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

అద్దంకి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

క్రమ సం అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్
1 బి‌.సిహెచ్‌. గరటయ్య వై ఎస్ ఆర్ సి పి బి‌.సిహెచ్‌. గరటయ్య _ వై ఎస్ ఆర్ సి పి
2 బేటాల రాఘవేంద్ర రావు స్వతంత్ర అభ్యర్థి బేటాల రాఘవేంద్ర రావు_స్వతంత్ర అభ్యర్థి
3 దుపాటి యెశోడు స్వతంత్ర అభ్యర్థి దుపాటి యెశోడు_స్వతంత్ర అభ్యర్ది
4 గొట్టి పాటి రవికుమార్ తెలుగు దేశం పార్టీ గొట్టి పాటి రవికుమార్_తెలుగు దేశం పార్టీ
5 కే‌.శ్రీ కృష్ణ జనసేన కే‌.శ్రీ కృష్ణ_జనసేన
6 కొంచ శ్రీనివాస రెడ్డి స్వతంత్ర అభ్యర్థి కొంచ శ్రీనివాస రెడ్డి-స్వతంత్ర అభ్యర్థి
7 కోటి స్వామి స్వతంత్ర అభ్యర్థి కోటి స్వామి_స్వతంత్ర అభ్యర్థి
8 ఎన్‌. సీతా రామాంజనేయులు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఎన్‌. సీతా రామాంజనేయులు_ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్
9 పార్ధ సారధి స్వతంత్ర అభ్యర్థి పార్ధ సారధి_స్వతంత్ర అభ్యర్థి
10 వి‌.కృష్ణ రావు బిజెపి వి‌.కృష్ణ రావు (బిజెపి)