ముగించు

చీరాల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

చీరాల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

క్రమ సం అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్
1 ఏ. కృష్ణ మోహన్ వై ఎస్ ఆర్ సి పి ఏ. కృష్ణ మోహన్(వై ఎస్ ఆర్ సి పి)
2 అమంచి కృష్ణయ్య స్వతంత్ర అభ్యర్థి అమంచి కృష్ణయ్య_స్వతంత్ర అభ్యర్థి
3 చప్పిడి ప్రియతమ్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి చప్పిడి ప్రియతమ్_స్వతంత్ర అభ్యర్థి
4 డి.రంగా రావు ఐఎన్‌సిపి డి.రంగా రావు ( ఐఎన్‌సిపి)
5 డి.వి సుబ్బరావు స్వతంత్ర అభ్యర్థి డి.వి సుబ్బరావు – స్వతంత్ర అభ్యర్థి
6 గజవల్లి శ్రీను స్వతంత్ర అభ్యర్థి గజవల్లి శ్రీను – స్వతంత్ర అభ్యర్థి
7 కె.బలరామ కృష్ణ మూర్తి తెలుగు దేశం పార్టీ కె.బలరామ కృష్ణ మూర్ (తెలుగు దేశం పార్టీ)
8 కె.ఆర్‌ వినయ్ కుమార్ బిఎస్‌పి కె.ఆర్‌ వినయ్ కుమార్_బిఎస్‌పి
9 కె.రత్న కుమార్ పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా కె.రత్న కుమార్_పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా
10 కాసాని రాము స్వతంత్ర అభ్యర్థి కాసాని రాము – స్వతంత్ర అభ్యర్థి
11 కె. కృష్ణమోహన రావు ప్రజా శాంతి పార్టీ కె. కృష్ణమోహన రావు – ప్రజా శాంతి పార్థి
12 ఎం‌.వెంకట రమణ రావు బిజెపి ఎం‌.వెంకట రమణ రావు_బిజెపి
13 మహబూబ్ బాష స్వతంత్ర అభ్యర్థి T మహబూబ్ బాష_స్వతంత్ర అభ్యర్థి
14 పి.శాంతారాం స్వతంత్ర అభ్యర్థి పి.శాంతారాం- స్వతంత్ర అభ్యర్థి
15 ఎస్‌.లక్ష్మి స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఎస్‌.లక్ష్మి_స్వతంత్ర అభ్యర్థి