ముగించు

ఒంగోలు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

ఒంగోలు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

క్రమ సం అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్
1 బి ఆంజనేయులు బి జె పి బి ఆంజనేయులు బి జె పి
2 బి శ్రీనివాసరావు ప్రజా శాంతి పార్టీ బి శ్రీనివాసరావు ప్రజా శాంతి పార్టీ
3 బి శ్రీనివాసరెడ్డి వై ఎస్ ఆర్ సి పి బి శ్రీనివాసరెడ్డి వై ఎస్ ఆర్ సి పి
4 డి జనార్ధన రావు టి డి పి డి జనార్ధన రావు టి డి పి
5 డి శ్రీనివాస మూర్తి స్వతంత్ర అభ్యర్థి డి శ్రీనివాస మూర్తి
6 డి సుందరం స్వతంత్ర అభ్యర్థి డి సుందరం
7 ఈ సుధాకరరెడ్డి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఈ సుధాకరరెడ్డి
8 జి‌ మాల్యద్రి స్వతంత్ర అభ్యర్థి జి‌ మాల్యద్రి
9 కె గోపి స్వతంత్ర అభ్యర్థి కె గోపి
10 పి చంద్ర శేఖర్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి పి చంద్ర శేఖర్
11 ఎస్ కె ఫిర్దౌస్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఎస్ కె ఫిర్దౌస్
12 ఎస్ కె రియాజ్ జనసేన ఎస్ కె రియాజ్