ముగించు

కొండపి (ఎస్ సి ) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

కొండపి (ఎస్ సి ) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

క్రమ సం అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్
1 అల్లరి రామయ్య ఏకీకృత సంక్షేమ రాష్ట్రీయ ప్రజా పార్టీ అల్లరి రామయ్య – ఏకీకృత సంక్షేమ రాష్ట్రీయ ప్రజా పార్టీ
2 కె రాజు స్వతంత్ర అభ్యర్థి కె రాజు – స్వతంత్ర అభ్యర్థి
3 కరాటపు రాజు భారతీయ జనతా పార్టీ కరాటపు రాజు – భారతీయ జనతా పార్టీ
4 కొమ్ము యోహాను స్వతంత్ర అభ్యర్థి కొమ్ము యోహాను- స్వతంత్ర అభ్యర్థి
5 కొండ్రాజు కోటయ్య స్వతంత్ర అభ్యర్థి కొండ్రాజు కోటయ్య – స్వతంత్ర అభ్యర్థి
6 కొట్టే బాలకృష్ణ పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా కొట్టే బాలకృష్ణ – పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా
7 మాదశి వెంకయ్య వై ఎస్ ఆర్ సి పి మాదశి వెంకయ్య – వై ఎస్ ఆర్ సి పి – Party
8 నల్లపు విజయరామరాజు స్వతంత్ర అభ్యర్థి నల్లపు విజయరామరాజు – స్వతంత్ర అభ్యర్థి
9 శ్రీ కాకి వీర చంద్ర ప్రసాద్ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ శ్రీ కాకి వీర చంద్ర ప్రసాద్ – బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ
10 శ్రీ డా డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి తెలుగు దేశం పార్టీ శ్రీ డా డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి – తెలుగు దేశం పార్టీ
11 శ్రీపతి ప్రకాశం ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రీపతి ప్రకాశం – ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ
12 వెంకటేశ్వర్లు యనమదని స్వతంత్ర అభ్యర్థి వెంకటేశ్వర్లు యనమదని – స్వతంత్ర అభ్యర్థి