ముగించు

గిద్దలూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

గిద్దలూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

క్రమ సం అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్
1 ఏ.హరిబాబు పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఏ.హరిబాబు
2 ఏ సుధాకర్ నవ సమాజ్ పార్టీ ఏ సుధాకర్
3 ఏ వి రాంబాబు వై ఎస్ ఆర్ సి పి ఏ వి రాంబాబు
4 బి చంద్ర శేఖర్ జనసేన బి చంద్ర శేఖర్
5 జి.పాండు రంగయ్య స్వతంత్ర అభ్యర్థి జి.పాండు రంగయ్య
6 జి‌ పుల్లా రెడ్డి స్వతంత్ర అభ్యర్థి జి‌ పుల్లా రెడ్డి
7 ఏం అశోక్ రెడ్డి తెలుగు దేశం పార్టీ ఏం అశోక్ రెడ్డి
8 ఏం.లక్ష్మి నాయక్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఏం.లక్ష్మి నాయక్
9 పి పెద్ద రంగస్వామి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పి పెద్ద రంగస్వామి
10 పి సరస్వతి బి జె పి పి సరస్వతి
11 ఎస్.జనార్ధన్ నాయుడు స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఎస్.జనార్ధన్ నాయుడు
12 ఎస్ కె రషీద్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఎస్ కె రషీద్
13 వి రమణా రెడ్డి స్వతంత్ర అభ్యర్థి వి రమణా రెడ్డి