ముగించు

గౌరవనీయ జిల్లా కలెక్టర్ పోలా భాస్కర్.,ఐ.ఏ.ఎస్ గారు సచివాలయం ఎక్సామ్ సెంటర్లని సందర్శించారు

ప్రచురణ తేది : 22/09/2020

cc1

cc2

cc3

cc4