ముగించు

తేది:01-05-2020న. వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ లు, ఆ శాఖ అధికారులతో శుక్రవారం స్థానిక ప్రకాశం భవనంలోని స్పందన భవనంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ పోల భాస్కర్ గారు.

ప్రచురణ తేది : 02/05/2020

1
2
3
4